Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: challenger_vd96 trong 12:32:08 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14568Tiêu đề: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: challenger_vd96 trong 12:32:08 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Mạch gồm điện trở R=100[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex] điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng u=400[tex]\cos ^{2}(50\pi t)[/tex] (V) cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị là
A) 1A       B) 3.26A               c)  ([tex]2+\sqrt{2}[/tex] )A                              d)[tex]\sqrt{5}[/tex] A

mọi người giúp em nha
Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:53:15 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
u=200+200cos(100rt). => xem U gồm U1=200v và U2=200cos(100rt) I1=200/R . I2=(100can2)/(căn(R^2+Zl^2))
P=I^2.R= I1^2.R+I2^2.R => I=căn(I1^2+I2^2)=căn 5