Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 11:58:24 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14567Tiêu đề: Con lắc đơn khó
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 11:58:24 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Một con lắc đơn dao động nhỏ trong chân không với chu kỳ là T . Trong khí CO2 thì chu kì dao động nhỏ của con lắc trên thay đổi một lượng bằng 0,0005s. Biết rằng khối lượng riêng của khí CO2 là 1,25 kg/m3 và coi là rất nhỏ so với khối lượng riêng của vật nặng m con lắc là 2,5.103 kg/m3, bỏ qua lực cản của chất khí, chỉ tính đến lực đẩy Ác-si-mét., T có giá trị là (2s)

Thầy giúp em, em không biết bắt đầu từ đâu luôn


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:51:41 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Em có thể áp dụng nhanh công thức này: [tex]\frac{\Delta T}{T}=\frac{\rho }{2D}[/tex] => T = 2s
HD chứng minh công thức: Con lắc chịu thêm lực phụ nhỏ là lực Acsimet, lực này có phương thẳng đứng hướng lên nên [tex]g'=g-a=g-\frac{F_{A}}{m}=g-\frac{\rho Vg}{m}=g-\frac{\rho g}{D}[/tex]
Lập tỉ số [tex]\frac{T'}{T}=\sqrt{\frac{g}{g'}}[/tex] thay g' vào và sử dụng công thức gần đúng suy ra [tex]\frac{\Delta T}{T}=\frac{\rho }{2D}[/tex]
D là khối lượng riêng của vật, [tex]\rho[/tex] khối lượng riêng môi trường