Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 11:56:57 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14566Tiêu đề: Bài tập khó về chất khí cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 11:56:57 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử được dùng làm chất công tác của một động cơ theo chu trình như hình vẽ.Giả thiết rằng [tex]P=2P_{0},V=2V_{0},P_{0}=1,01.10^{5}[/tex] Pa,[tex]V_{0}=0,0225 m^{3}[/tex]
a,Tính công thực hiện trong một chu trình
b,Xác định nhiệt lượng hệ nhận được trong một chu trình tương ứng với thời kì giãn abc
c,tính hiệ suất của động cơ
d,Hiệu suất Carnot của một động cơ hoạt động giữa hai nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của chu trình bằng bao nhiêu?So sánh nó với hiệu suất tính ở câu cTiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chất khí cần thầy cô và các bạn giải đáp
Gửi bởi: E.Galois trong 05:52:18 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Một mol khí lí tưởng đơn nguyên tử được dùng làm chất công tác của một động cơ theo chu trình như hình vẽ.Giả thiết rằng [tex]P=2P_{0},V=2V_{0},P_{0}=1,01.10^{5}[/tex] Pa,[tex]V_{0}=0,0225 m^{3}[/tex]
a,Tính công thực hiện trong một chu trình
b,Xác định nhiệt lượng hệ nhận được trong một chu trình tương ứng với thời kì giãn abc
c,tính hiệ suất của động cơ
Tạm thời câu c vẫn chưa nghĩ ra, chém 3 câu đầu cái đã.
a. Công của chu trình: [tex]A'_{ct}=0,5p_{o}V_{o}=1136,25J[/tex]
b. Nhiệt mà hệ nhận là nhiệt lượng trong quá trình abc. [tex]Q=Q_{ab}+Q_{bc}=1,5R(T_{b}-T_{a})+2,5R(T_{c}-T_{b})=1,5p_{o}V_{o}+2,5.2p_{o}V_{o}=14771,25J[/tex]
c. Hiệu suất [tex]H=\frac{A'.100}{Q}=\frac{100}{13}[/tex]
Kết quả thì bạn nên tính lại, mình chỉ tính sơ sơ thôi!