Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 11:47:21 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14564Tiêu đề: Bài tập khó về con lắc lò xo
Gửi bởi: kunkute trong 11:47:21 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo có độ cứng k,được đặt thẳng đứng.Vật treo khối lượng m,có dạng hình cầu ,bán kính R.Chọn gốc O tại ví trí cân bằng.Ở hai phía của vật,người ta đặt một nguồn sáng S và màn chắn [tex]\Delta[/tex].Nguồn sáng tạo bóng của vật ở trên màn chắn.Cho biết S cách O một khoảng L(L>R),O cách [tex]\Delta[/tex] một khoảng d.Kích thích cho con lắc dao động điều hòa.
a,Tính độ dài bóng của vật theo li độ x.
b,Cho k=100N/m,m=1kg,L=d=3cm,R=1cm.Tại ví trí vật có vận tốc v=[tex]4\sqrt{10}[/tex] cm/s thì bóng có chiều dài [tex]L_{b}=\frac{3\sqrt{17}}{2}[/tex] cm.Tính biên độ dao động của vật.
Nhờ các thầy , cô và các bạn giải đáp


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:04:15 AM Ngày 18 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo có độ cứng k,được đặt thẳng đứng.Vật treo khối lượng m,có dạng hình cầu ,bán kính R.Chọn gốc O tại ví trí cân bằng.Ở hai phía của vật,người ta đặt một nguồn sáng S và màn chắn [tex]\Delta[/tex].Nguồn sáng tạo bóng của vật ở trên màn chắn.Cho biết S cách O một khoảng L(L>R),O cách [tex]\Delta[/tex] một khoảng d.Kích thích cho con lắc dao động điều hòa.
a,Tính độ dài bóng của vật theo li độ x.
b,Cho k=100N/m,m=1kg,L=d=3cm,R=1cm.Tại ví trí vật có vận tốc v=[tex]4\sqrt{10}[/tex] cm/s thì bóng có chiều dài [tex]L_{b}=\frac{3\sqrt{17}}{2}[/tex] cm.Tính biên độ dao động của vật.

Nhờ các thầy , cô và các bạn giải đáp

Em xem thử một phương pháp trong file đính kèm !