Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Radiohead1994 trong 08:32:00 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14556Tiêu đề: em cần giúp 1 câu con lắc lò xo
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 08:32:00 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Hai vật A B dán liền nhau, mA = 2mB = 200g, treo vào 1 lò xo có độ cứng k=500N/m, nâng vật lên vị trí có chiều dài tự nhiên l=30 cm thì buông nhẹ. Vật dao động điều hòa đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra. Tính chiều dài của độ lớn lò xo lúc sau.


Tiêu đề: Trả lời: em cần giúp 1 câu con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:14:33 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Hai vật A B dán liền nhau, mA = 2mB = 200g, treo vào 1 lò xo có độ cứng k=500N/m, nâng vật lên vị trí có chiều dài tự nhiên l=30 cm thì buông nhẹ. Vật dao động điều hòa đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật B bị tách ra. Tính chiều dài của độ lớn lò xo lúc sau.

Hướng dẫn :

Độ dãn của lò xo khi hệ hai vật cân bằng : [tex]\Delta l_{01} = \frac{2mg}{k}[/tex]

Biên độ dao động của hệ hai vật : [tex]A_{1} = \Delta l_{01} = \frac{2mg}{k}[/tex]

Khi hệ hai vật đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì lò xo dãn nhiều nhất , nghĩa là chúng đang ở vị trí biên nên vận tốc của chúng băng không . Vậy vật A dao động với biên độ như trước .

Chiều dài lớn nhất của lò xo lúc sau : [tex]l_{max} = l_{0} + \Delta l_{01} = l_{0} + \frac{2mg}{k}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: em cần giúp 1 câu con lắc lò xo
Gửi bởi: Radiohead1994 trong 11:51:30 AM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
thưa thầy cho em hỏi nếu người ta hỏi "tính độ dài ngắn nhất của lò xo lúc sau" thì như thế nào ạ?, với lại mA = 2.mB


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: em cần giúp 1 câu con lắc lò xo
Gửi bởi: EL_DHVD trong 12:03:27 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
thưa thầy cho em hỏi nếu người ta hỏi "tính độ dài ngắn nhất của lò xo lúc sau" thì như thế nào ạ?, với lại mA = 2.mB

 Xem tại đây  http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7184.0