Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 08:30:22 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14545Tiêu đề: Bài toán hiệu suất nguồn sáng
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 08:30:22 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Hiệu suất nguồn sáng em hiểu theo 2 cách
cách 1:cho 1 nguồn sáng có hiệu suất H. Em hiểu là do mỗi photon khi đến gặp bản kim loại sẽ mất thêm 1 phần năng lượng để đưa e lên bề mặt.
-> năng lượng của mỗi electron dùng để bứt ra là  hc/[tex]\lambda[/tex].H= A+ Wd .
Cách 2 : cho nguồn sáng có hiệu suất H. mỗi photon  khi đến gặp bản kl thì làm bứt ra 1 e nhưng nhiều photon sẽ làm H < 100%

Nếu theo cách 1 thì khi gặp bài toán  có  [tex]\lambda[/tex] . A thì        hc/[tex]\lambda[/tex].H=A+Wd
Nếu theo cách 2 thì chỉ khi nào có rất nhiều photon phát ra thì ta mới dùng đến H. Còn 1 photon ta vẫn có hc/[tex]\lambda[/tex]=A+Wd
Vậy H có ảnh hưởng tới năng lượng của 1 photon truyền cho 1 electron ko .

Nhờ các thầy cô và các bạn giải đáp giúp . Em cám ơn