Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 03:50:23 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14539Tiêu đề: COn lắc lò xo
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 03:50:23 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Xét một con lắc lò xo đk treo vào một điểm cố định và dđ điều hòa theo phuơng thẳng đứng quanh VTCB O. Nếu chọn gốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo có độ dài tự nhiên N thì cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M để biểu thức tổng thế năng cua vật có dạng Wt=kx^2/2 với x là li độ của vật còn k là độ cứng của lò xo.
A. M thỏa mãn để O nàm chính giưa M và N
B. M nằm chính giữa O và N
C. M trùng N
D. M trùng O

đáp án là B các thầy giải thích giùm em với


Tiêu đề: Trả lời: COn lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:07:44 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Xét một con lắc lò xo đk treo vào một điểm cố định và dđ điều hòa theo phuơng thẳng đứng quanh VTCB O. Nếu chọn gốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo có độ dài tự nhiên N thì cần chọn gốc thế năng trọng trường ở vị trí M để biểu thức tổng thế năng cua vật có dạng Wt=kx^2/2 với x là li độ của vật còn k là độ cứng của lò xo.
A. M thỏa mãn để O nàm chính giưa M và N
B. M nằm chính giữa O và N
C. M trùng N
D. M trùng O

đáp án là B các thầy giải thích giùm em với
em xem : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14531.msg60808#msg60808 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14531.msg60808#msg60808)