Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 09:28:04 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14532Tiêu đề: Bài Điện xoay chiều quá khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 09:28:04 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm, điện trở R = 40 [tex]\Omega[/tex]), tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp xoay chiều hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng [tex]U_{RCmax}[/tex] = 200 V. Điều chỉnh C để [tex]U_{RCmin}[/tex] bằng bao nhiêu? 

Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện xoay chiều quá khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:21:13 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm, điện trở R = 40 [tex]\Omega[/tex]), tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp xoay chiều hai đầu mạch có biểu thức u = 200cos(100[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]) V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng [tex]U_{RCmax}[/tex] = 200 V. Điều chỉnh C để [tex]U_{RCmin}[/tex] bằng bao nhiêu? 

Ta có : [tex]U_{RC} = I \sqrt{R^{2}+Z_{C}^{2}} = \frac{U}{\sqrt{1+Z_{L}\frac{Z_{L}-2Z_{C}}{R^{2}+Z_{C}^{2}}}}[/tex]

 Xét hàm số : [tex]y = 1+Z_{L}\frac{Z_{L}-2Z_{C}}{R^{2}+Z_{C}^{2}}[/tex]

[tex]y' = Z_{L} \frac{-2(R^{2}+x^{2})-2x(Z_{L}-2x)}{(R^{2}+x^{2})^{2}}[/tex]

y' = 0 [tex]\Leftrightarrow -2(R^{2}+x^{2})-2x(Z_{L}-2x)= 0[/tex]

Hay : [tex]\Leftrightarrow x^{2} - x. Z_{L} - R^{2} = 0[/tex]

Phương trình này có hai nghiệm x1 <0 và x2 > 0

Đến đây em lập bảng biến thiên của hàm số y rồi từ đó chỉ ra các giá trị cần tìm !