Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 09:49:37 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14524Tiêu đề: Bài tập mạch RLC
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 09:49:37 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
1/ Mạch RLC có C biến thiên , điện áp cưỡng bức là u= 100cos(100t- /2)V. Có hai giá trị của C là 5F và 7F ứng với cùng một dòng hiệu dụng trong mạch là 0.8A. R và L là bao nhiêu?

2/ Mạch RLC có R=100, C= 18,5F, song song với cuộn cảm thuần có khóa K. Hai đầu mạch có điện áp cưỡng bức là u= 50cos(100t- /2)V. Dù đóng hay mở khóa K thì cường độ dòng hiệu dụng trong mạch vẫn không đổi, L bằng bao nhiêu?

3/ Cuộn dây có L= 0,191H và r, nối tiếp tụ điện C= 22,75F, hai đầu có u= 160cos(100t)V. Cho dòng I= 1A, công suất là 80W thì biểu thức dòng i trong mạch là?

Nhờ các thầy hướng dẫn hộ em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch RLC
Gửi bởi: cuongthich trong 12:15:25 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
1/ Mạch RLC có C biến thiên , điện áp cưỡng bức là u= 100cos(100t- /2)V. Có hai giá trị của C là 5F và 7F ứng với cùng một dòng hiệu dụng trong mạch là 0.8A. R và L là bao nhiêu?

2/ Mạch RLC có R=100, C= 18,5F, song song với cuộn cảm thuần có khóa K. Hai đầu mạch có điện áp cưỡng bức là u= 50cos(100t- /2)V. Dù đóng hay mở khóa K thì cường độ dòng hiệu dụng trong mạch vẫn không đổi, L bằng bao nhiêu?

3/ Cuộn dây có L= 0,191H và r, nối tiếp tụ điện C= 22,75F, hai đầu có u= 160cos(100t)V. Cho dòng I= 1A, công suất là 80W thì biểu thức dòng i trong mạch là?

Nhờ các thầy hướng dẫn hộ em ạ.
câu 1: ta có [tex]I1=I2\rightarrow Z1=Z2\rightarrow Z_{L}=\frac{Z_{C1}+Z_{C2}}{2}[/tex]
[tex]I1=\frac{U}{Z_{1}}=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L}-Z_{C1})^2}}[/tex][tex]\rightarrow R=...[/tex]
 
e tự thay số nha
câu 3: bài này chỉ cần xác đinh [tex]\varphi i[/tex] là được
ta có:[tex]cos\varphi =\frac{P}{U.I}=\frac{1}{\sqrt{2}}\rightarrow \varphi =\frac{\pi }{4}[/tex]
[tex]\varphi =\varphi _{u}-\varphi _{i}\rightarrow \varphi _{i}=\varphi _{u}-\varphi = -\frac{\pi }{4}[/tex]