Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 09:45:37 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14523Tiêu đề: Bài tập dao động cơ và bài tập quang điện
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 09:45:37 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
1/ Trong thí nghiệm cộng hưởng, tác dụng lực điều hòa có tần số tăng chậm theo thời gian [tex]\Omega[/tex]= 2[tex]\pi[/tex] + 0,1[tex]\pi[/tex]t. Tại to= 0, lực đó tác dụng vào một hệ dao động có tần số riêng là 10Hz. Thời điểm biên độ dao động của hệ đạt giá trị cực đại là?

2/ Catot của một tế bào quang điện có công thoát là 1,89eV. Chiếu nó lên một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng là 0,36[tex]\mu[/tex]m. Để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa catot và anot là bao nhiêu?
 Cho em hỏi kết quả đúng cảu câu 2 sẽ là 1,56 V hay -1,56 V ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ và bài tập quang điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:53:45 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
1/ Trong thí nghiệm cộng hưởng, tác dụng lực điều hòa có tần số tăng chậm theo thời gian [tex]\Omega[/tex]= 2[tex]\pi[/tex] + 0,1[tex]\pi[/tex]t. Tại to= 0, lực đó tác dụng vào một hệ dao động có tần số riêng là 10Hz. Thời điểm biên độ dao động của hệ đạt giá trị cực đại là?

2/ Catot của một tế bào quang điện có công thoát là 1,89eV. Chiếu nó lên một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng là 0,36[tex]\mu[/tex]m. Để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa catot và anot là bao nhiêu?
 Cho em hỏi kết quả đúng cảu câu 2 sẽ là 1,56 V hay -1,56 V ạ?
nếu nói UAK triệt tiêu ĐK là UAK<= -Uh


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ và bài tập quang điện
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 09:29:05 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
1/ Trong thí nghiệm cộng hưởng, tác dụng lực điều hòa có tần số tăng chậm theo thời gian [tex]\Omega[/tex]= 2[tex]\pi[/tex] + 0,1[tex]\pi[/tex]t. Tại to= 0, lực đó tác dụng vào một hệ dao động có tần số riêng là 10Hz. Thời điểm biên độ dao động của hệ đạt giá trị cực đại là?

2/ Catot của một tế bào quang điện có công thoát là 1,89eV. Chiếu nó lên một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng là 0,36[tex]\mu[/tex]m. Để triệt tiêu dòng quang điện thì hiệu điện thế giữa catot và anot là bao nhiêu?
 Cho em hỏi kết quả đúng cảu câu 2 sẽ là 1,56 V hay -1,56 V ạ?
nếu nói UAK triệt tiêu ĐK là UAK<= -Uh

Thưa thầy, xin thầy hướng dẫn hộ em câu 1 ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ và bài tập quang điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:54:14 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013

1/ Trong thí nghiệm cộng hưởng, tác dụng lực điều hòa có tần số tăng chậm theo thời gian [tex]\Omega[/tex]= 2[tex]\pi[/tex] + 0,1[tex]\pi[/tex]t. Tại to= 0, lực đó tác dụng vào một hệ dao động có tần số riêng là 10Hz. Thời điểm biên độ dao động của hệ đạt giá trị cực đại là?

[tex]\omega_0=20\pi.[/tex]
Khi thay đổi [tex]\omega[/tex] của ngoại lực ==> nếu [tex]\omega=\omega_0[/tex] thì biên độ cực đại(cộng hưởng) ==> [tex]2\pi+0,1\pi.t=20\pi ==> t[/tex]