Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhật Hoàng trong 06:29:18 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14516Tiêu đề: CON LẮC ĐƠN TRÊN MẶT TRĂNG
Gửi bởi: Nhật Hoàng trong 06:29:18 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
NHỜ CÁC BẠN GIẢI GIÙM
Câu 6: Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2,4s khi ở trên mặt đất. Hỏi chu kỳ con lắc sẽ bằng bao nhiêu khi đem lên mặt trăng, biết rằng khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần, và bán kính trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể?