Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: microwavee trong 03:06:45 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14513Tiêu đề: Bài tập về dao dộng điều hòa???
Gửi bởi: microwavee trong 03:06:45 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
1, Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gòm lò xo có độ cứng k= 40N/m và đặt vật nặng khối lượng m= 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật 7pi/ 30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là bao nhiêu?

2, Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k= 50N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1= 100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2= 400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương ngang của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang [tex]\mu[/tex]= 0,05. Lấy g= 10m/s^2. Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại là ?

Mong thầy cô giúp em. :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao dộng điều hòa???
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:02:40 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
1, Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gòm lò xo có độ cứng k= 40N/m và đặt vật nặng khối lượng m= 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi thả vật 7pi/ 30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là bao nhiêu?
HD em tự tính
+ em tìm vị trí ở thời điểm [tex]7\pi/30[/tex]s = T + T/6 ==> vật đến x = A/2
+ Khi giữ lò xo ==> phần lò xo bị giữ và phần lò xo dao động có Lo/2 và x'=x/2 ==> k'=2k ==> NL bị nhốt trong đoạn này cũng chính là NL bị hao hụt ==> [tex]W1=1/2k'x'^2[/tex] ==> khi dao động lúc sau NL còn: [tex]W' = W - W1=1/2kA^2-1/2k'.x'^2=1/2k(A^2 - 2.x^2/4)=1/2k'A'^2[/tex]==> A'