Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 12:46:55 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14511Tiêu đề: giúp tớ giải bài tập mạch RLC với
Gửi bởi: lyly2210 trong 12:46:55 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
Đặt điện áp u=Ucan2cos(314t) vào hai đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở khi r có giá trị tại r1 và r2 thì công suất tiêu thụ của mạch p1=p2=p và ứng với R1 thì điện áp hai đầu mạch lệch pha nhau là phi. hỏi giá trị R bằng bao nhiêu để công suất ttrong mạch lớn nhất

A R=(U^2/2P) *sin2phi
B  R=(U^2/2P) *cos2phi
C  R=(U^2/2P) *sin^2phi
D  R=(U^2/2P) *cos^2phi