Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 12:00:48 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14510Tiêu đề: Bài tập con lắc đơn, con lắc lò xo và bài tập về khúc xạ...
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 12:00:48 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
1/ Chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp song song đến mặt nước của một bể nước rộng với góc tới bằng 60o. Đáy bể nằm ngang, nước trong bể có độ sâu nửa mét, đáy bể là một gương phẳng. Chiết suất của nước với ánh sáng đỏ và tím có giá trị lần lượt là 1,33 và 1,34. Bề rộng cùa chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau một lần phản xạ từ gương là?

2/ Chiếu một chùm ánh sáng trắng hẹp từ không khí đến mặt một khối thủy tinh với góc tới bằng 60o. Chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đỏ và tím có giá trị lần lượt là [tex]\sqrt{2}[/tex]
 và [tex]\sqrt{3}[/tex]. Góc giữa tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong thủy tinh là?

3/ CLLX trên mặt phẳng nghiêng không ma sát có [tex]\alpha[/tex]= 30o, đầu dưới lò xo cố định, k= 50N/m, m= 100g. Từ VTCB đẩy dọc vật nặng xuống một đoạn 2 cm, thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Năng lượg dao động và tốc độ cực đại của vật là?

4/ Con lắc đơn có l= 1,2 m, m= 50 g, mang điện tích 6 [tex]\mu[/tex]C, đặt trong vùng không gian có g= 9.8 m/s2, có điện trường đều nằm ngang 1,4.104 V/m. Khi con lắc tích điện ở trạng thái cân bằng, cắt điện trường. Mô tả nào đúng với trạng thái con lắcsau đó:
A/ Dao động tuần hoàn, biên độ 22 cm, năng lượng 9 mJ
B/ Dao động điều hòa, biên độ 22 cm, năng lượng 9 mJ
C/ Dao động tuần hoàn, biên độ 20,6 cm, năng lượng 8,64 mJ
D/ Dao động điều hòa, chu kì 2,2 s, biên độ 20,6 cm, năng lượng 8,64 mJ

5/ Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x= Acos[tex]\pi[/tex]t. Xác định thời điểm (s) động năng và thế năng chất điểm bằng nhau?
Cho em hỏi đáp án câu 5 tại sao lại là t= 0.25 + 0.5k (k=0,1,2,...)

Xin hướng dẫn hộ em các bài tập này ạ.