Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 11:22:05 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14507Tiêu đề: Dao động cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 11:22:05 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Một con lắc đơn có dây treo l=1m, quả nặng bằng kim loại có m=100g, tích điện q dao động điều hòa với biên độ nhỏ giữa 2 bản kim loại song song cách nhau 22cm, đặt lệch góc [tex]\alpha[/tex] so với phương thẳng đứng. Khi đặt vào 2 bản hiệu điện thế một chiều U=88V thì con lắc dao động với chu kỳ T=2,255s. Lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex]. Nếu con lắc tích điện -q thì nó dao động với chu kỳ là bao nhiêu?Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: tsag trong 11:35:11 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Một con lắc đơn có dây treo l=1m, quả nặng bằng kim loại có m=100g, tích điện q dao động điều hòa với biên độ nhỏ giữa 2 bản kim loại song song cách nhau 22cm, đặt lệch góc  so với phương thẳng đứng. Khi đặt vào 2 bản hiệu điện thế một chiều U=88V thì con lắc dao động với chu kỳ T=2,255s. Lấy g=10m/. Nếu con lắc tích điện -q thì nó dao động với chu kỳ là bao nhiêu?
GIAI
T ban dau =2pican l/g=2(s)
T1=2,255(s)
=> T1/T=can(g/g1)
g1=7.866<g
=>g1=g-a
=>a=2.134
=>khi tich dien -q
thi g2=g+a=12.134
T2/T=can(g/g2)=0.91
=>T2=1,82(s)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 12:00:37 AM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
Mình cũng làm vậy nhưng không đúng đáp án, không biết có sai ở đâu không...


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: truongthinh074 trong 03:42:29 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Một con lắc đơn có dây treo l=1m, quả nặng bằng kim loại có m=100g, tích điện q dao động điều hòa với biên độ nhỏ giữa 2 bản kim loại song song cách nhau 22cm, đặt lệch góc  so với phương thẳng đứng. Khi đặt vào 2 bản hiệu điện thế một chiều U=88V thì con lắc dao động với chu kỳ T=2,255s. Lấy g=10m/. Nếu con lắc tích điện -q thì nó dao động với chu kỳ là bao nhiêu?
GIAI
T ban dau =2pican l/g=2(s)
T1=2,255(s)
=> T1/T=can(g/g1)
g1=7.866<g
=>g1=g-a
=>a=2.134
=>khi tich dien -q
thi g2=g+a=12.134
T2/T=can(g/g2)=0.91
=>T2=1,82(s)
Cách làm này là sai mà, nếu vẽ hình ra sẽ thấy biểu thức của g' không phải thế kia. Bạn có cho thiếu dữ kiện góc alpha không?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 08:32:20 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Không có góc anpha, đề vật lý phổ thông lần 3