Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Chọn tên truy nhập trong 10:49:30 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14503Tiêu đề: Tổ hợp - Chỉnh hợp.
Gửi bởi: Chọn tên truy nhập trong 10:49:30 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Có bao nhiêu cách chia 6 đồ vật đôi một khác nhau cho 3 người sao cho mỗi người được ít nhất 1 đồ vật
Mong mọi người giúp đỡ [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Tổ hợp - Chỉnh hợp.
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 01:58:04 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Xếp 6 viên bi thành 1 hàng
Có 6! cách xếp
Với mỗi cách xếp ta có 1 hàng bi, ta chia hàng bi thành 3 phần mỗi phần có ít nhất 1 bi
Để dễ tưởng tượng, coi hàng bi là dãy 0 0 0 0 0 0, xen 2 số 1 vào giữa các số 0 để chia dãy thành 3 phần mỗi phần có ít nhất 1 số 0. Ở dây có 5 chỗ trống có thể xen số 1 vào nên có [tex]C^2_5[/tex] cách chia
Vậy tổng cộng có 6!. [tex]C^2_5[/tex] cách chia

Tui cũng không chắc lắm, bạn xem có chỗ nào sai không


Tiêu đề: Trả lời: Tổ hợp - Chỉnh hợp.
Gửi bởi: Nguyễn Thuỳ Vy trong 05:48:04 PM Ngày 14 Tháng Ba, 2013
Số cách chia là:
[tex]C^2_6C^1_4C^1_3+C^2_5C^2_4C^1_2+C^2_6C^2_4C^2_2+C^3_5C^1_3C^1_2+C^3_6C^1_2C^1_1+C^4_6C^1_2C^1_1+A^3_6=780[/tex]
Lằng nhằng quá cũng không chắc chắn lắm TT