Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: b0yv1p0nljn3 trong 03:29:17 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14490Tiêu đề: Chuyển động của vật rắn cần giải đáp
Gửi bởi: b0yv1p0nljn3 trong 03:29:17 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Bài 1: một hình trụ đặc đồng chất có khối lượng m và bán kính R được làm quanh quanh trục của nó với vận tốc góc [tex]\omega _{0}[/tex], sau đó người ta đặt nó lên một mặt phẳng ngang và để tự nó chuyển động. Hệ số ma sát của trụ với mặt phẳng là k.
        a/ Thời gian trong đó chuyển động của trụ xảy ra có trượt.
        b/ Công toàn phần của lực ma sát trượt tác dụng lên hình trụ.
Bài 2: Một thanh đồng chất dài 2l đặt trên mặt phẳng ngang được truyền cho vận tốc góc [tex]\omega _{0}[/tex] quay quanh trục thẳng đứng đi qua khối tâm. Tính thời gian quay đến khi dừng lại? Biết hệ số ma sát là k, áp lực của thanh lên mặt ngang được coi là đều.
Bài 3: Một cái đĩa đồng chất có bán kính R được quay với vận tốc góc [tex]\omega _{0}[/tex] và được đặt thận trọng xuống một măt nằm ngang. Đĩa sẽ quay trên mặt này trong thời gian bao lâu?, biết hệ số ma sát là k, áp lực của đĩa lên mặt ngang được coi là đều.