Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamngochieuqt trong 12:24:03 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14488Tiêu đề: Điện xoay chiều thi thử đại học.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 12:24:03 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Trong lưới điện dân dụng ba pha mắc hình sao,điện áp mỗi pha là u1=220√2cos(100∏t)(V).u2=220√2cos(100∏t+2∏/3)(V),u3=220√2cos(100∏t-2∏/3)(V).Tải của mỗi pha chỉ có điện trở thuần và có giá trị tương ứng là R1=R3=2,2 Ôm.R2=4,4 Ôm.Khi đó biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hòa là :
A.i=50√2cos(100∏t+2∏/3)A
B.i=50√2cos(100∏t+∏/3)A
C.i=50√2cos(100∏t+∏)A
D..i=50√2cos(100∏t-∏/3)A


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều thi thử đại học.
Gửi bởi: cuongthich trong 05:45:01 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Trong lưới điện dân dụng ba pha mắc hình sao,điện áp mỗi pha là u1=220√2cos(100∏t)(V).u2=220√2cos(100∏t+2∏/3)(V),u3=220√2cos(100∏t-2∏/3)(V).Tải của mỗi pha chỉ có điện trở thuần và có giá trị tương ứng là R1=R3=2,2 Ôm.R2=4,4 Ôm.Khi đó biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hòa là :
A.i=50√2cos(100∏t+2∏/3)A
B.i=50√2cos(100∏t+∏/3)A
C.i=50√2cos(100∏t+∏)A
D..i=50√2cos(100∏t-∏/3)A

theo mình thế này:
dây là trường hợp tải không đôi xúng nên cường độ trong dây trung hòa [tex]i=i1+i2+i3[/tex]
vì 3 tải chứa điện trở nên u và i cùng pha
ta có : [tex]I_{01}=\frac{U_{01}}{R1}[/tex] : [tex]I_{02}=\frac{U_{02}}{R2}[/tex] : [tex]I_{03}=\frac{U_{03}}{R3}[/tex]
 viết biểu thức i1, i2, i3  rồi tổng hợp như dao động điều họa để tìm i
P/s nhờ các thầy cho ý kiến vì đây là quan điểm của mình
Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều thi thử đại học.
Gửi bởi: phamngochieuqt trong 05:52:42 PM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Trong lưới điện dân dụng ba pha mắc hình sao,điện áp mỗi pha là u1=220√2cos(100∏t)(V).u2=220√2cos(100∏t+2∏/3)(V),u3=220√2cos(100∏t-2∏/3)(V).Tải của mỗi pha chỉ có điện trở thuần và có giá trị tương ứng là R1=R3=2,2 Ôm.R2=4,4 Ôm.Khi đó biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hòa là :
A.i=50√2cos(100∏t+2∏/3)A
B.i=50√2cos(100∏t+∏/3)A
C.i=50√2cos(100∏t+∏)A
D..i=50√2cos(100∏t-∏/3)A

theo mình thế này:
dây là trường hợp tải không đôi xúng nên cường độ trong dây trung hòa [tex]i=i1+i2+i3[/tex]
vì 3 tải chứa điện trở nên u và i cùng pha
ta có : [tex]I_{01}=\frac{U_{01}}{R1}[/tex] : [tex]I_{02}=\frac{U_{02}}{R2}[/tex] : [tex]I_{03}=\frac{U_{03}}{R3}[/tex]
 viết biểu thức i1, i2, i3  rồi tổng hợp như dao động điều họa để tìm i
P/s nhờ các thầy cho ý kiến vì đây là quan điểm của mìnhChuẩn rồi đó là  định luật Kiechop
Nhưng em tính ra đáp án D,mà đáp án là B