Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: voduy2816 trong 09:41:26 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14480Tiêu đề: Thắc mắc về phóng xạ Beta
Gửi bởi: voduy2816 trong 09:41:26 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
Có thắc mắc về vấn đề phóng xạ Beta nhờ quý thầy cô và các bạn giải đáp cho.

Một nguyên tử được ký hiệu là AZX với Z là số proton.

Xét trong phóng xạ Beta +
AZX ----->01e   +    AZ-1Y
 số Z của hạt nhân mẹ sẽ giảm đi 1 có nghĩa là mất một proton, trong khi  hạt phát ra là poziton có khối lượng bằng hạt electron, như vậy thì đâu có cân bằng vì hạt electron quá bé so với proton.

Xét trong phóng xạ Beta -
AZX ----->0-1e   +    AZ+1Y
số Z của hạt nhân mẹ được tăng thêm 1 nghĩa là có thêm một proton vậy vật chất cấu tạo lên 1 proton đó ở đâu ra. Cái mình có ở đây chỉ là 1 electron, mà thằng này thì khối lượng quá bé so với hạt nhân nguyên tử, có thêm có bớt thì không thấm vào đâu mà.

Xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về phóng xạ Beta
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:13:08 AM Ngày 12 Tháng Ba, 2013
Có thắc mắc về vấn đề phóng xạ Beta nhờ quý thầy cô và các bạn giải đáp cho.

Một nguyên tử được ký hiệu là AZX với Z là số proton.

Xét trong phóng xạ Beta +
AZX ----->01e   +    AZ-1Y
 số Z của hạt nhân mẹ sẽ giảm đi 1 có nghĩa là mất một proton, trong khi  hạt phát ra là poziton có khối lượng bằng hạt electron, như vậy thì đâu có cân bằng vì hạt electron quá bé so với proton.

Xét trong phóng xạ Beta -
AZX ----->0-1e   +    AZ+1Y
số Z của hạt nhân mẹ được tăng thêm 1 nghĩa là có thêm một proton vậy vật chất cấu tạo lên 1 proton đó ở đâu ra. Cái mình có ở đây chỉ là 1 electron, mà thằng này thì khối lượng quá bé so với hạt nhân nguyên tử, có thêm có bớt thì không thấm vào đâu mà.

Xin cảm ơn.


voduy2816 quên mất một điều là trong phóng xạ bêta nói chung khi số porton ( hoặc notron ) giảm đi 1 thì số notron ( hoặc porton ) lại tăng thêm 1 vì có sự biến đổi từ hạt này sang hạt kia ! ( SGK nâng cao - trang 296 )

Trong các phóng xạ này có sự thay đổi năng lượng nghỉ của hệ nhưng vẫn không vi phạm bảo toàn năng lượng , vì hạt nhân mẹ đã thay đổi từ trạng thái dừng có năng lượng này này sang trạng thái dừng có năng lượng khác !