Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 08:03:56 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14476Tiêu đề: bài cơ học hay.
Gửi bởi: nguyenmax trong 08:03:56 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người cùng giải với mình:
Cho hệ cơ như hình vẽ.Bỏ qua mọi ma sát.Tại thời điểm ban đầu các vật được giữ sao cho đầu các sợi dây thẳng.Hai quả nặng khối lượng m được treo tiếp xúc với 2 khối lập phương.Khối lượng các khối lập phương là M và 2M.Thả các quả nặng .Tìm vận tốc khối lập phương 2M khi quả nặng tiếp xúc với nó chạm vào mặt bàn.Độ cao ban đầu của các quả nặng với bàn là H. =d> =d> =d>
<Hình vẽ mọi người có thể tham khảo thêm file đính kèm> :x :x :x :x


Tiêu đề: Trả lời: bài cơ học hay.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:24:07 PM Ngày 15 Tháng Ba, 2013
Nhờ mọi người cùng giải với mình:
Cho hệ cơ như hình vẽ.Bỏ qua mọi ma sát.Tại thời điểm ban đầu các vật được giữ sao cho đầu các sợi dây thẳng.Hai quả nặng khối lượng m được treo tiếp xúc với 2 khối lập phương.Khối lượng các khối lập phương là M và 2M.Thả các quả nặng .Tìm vận tốc khối lập phương 2M khi quả nặng tiếp xúc với nó chạm vào mặt bàn.Độ cao ban đầu của các quả nặng với bàn là H. =d> =d> =d>
<Hình vẽ mọi người có thể tham khảo thêm file đính kèm> :x :x :x :x
PT tác dụng 2M: mg=2M.a1 ==> a1 = mg/2M
PT tác dụng M: mg=M.a2 ==> a2 = mg/M
Do a1=a2/2 ==> v1=v2/2 ==> L1=L2/2
Do dây không giãn nên khi vật đi H ==> [tex]H = L1+L2=3L1 ==> L1=H/3 ==> v = \sqrt{mgH/3M}[/tex]