Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 02:38:25 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14471Tiêu đề: Hix Lại con lắc đơn, các thầy giúp em
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 02:38:25 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
1/ Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, sợi dây mảnh có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng, kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60 rồi thả nhẹ. Lấy g=10m/s^2 , bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng


Tiêu đề: Trả lời: Hix Lại con lắc đơn, các thầy giúp em
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:41:58 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
1/ Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, sợi dây mảnh có chiều dài l. Từ vị trí cân bằng, kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60 rồi thả nhẹ. Lấy g=10m/s^2 , bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động thì độ lớn gia tốc của con lắc có giá trị nhỏ nhất bằng
[tex]an = v^2/L = 2g(cosx-0,5)[/tex]
aT=gsin(x)
[tex]a^2=4g^2(cos(x)-0,5)^2+g^2.sin^2(x)[/tex]
đặt cos(x)=t>0
[tex]a^2=f(t) = 4g^2(t^2-t +0,25) - g^2t^2 + g^2[/tex]
==> [tex]f(t) = 3g^2t^2 - 4g^2t + 2g^2[/tex]
==> f(t)min khi t=2/3 ==> [tex]a=\sqrt{10g/9}[/tex]