Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tienphuoc3131 trong 11:13:29 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14452Tiêu đề: Hai bài con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 11:13:29 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 17: Một con lắc đơn được treo vào trần một toa của đoàn tàu hoả. Khi tàu đứng yên, con lắc dao động bé với chu kì 2,000 (s). Khi đoàn tàu này chuyển động với tốc độ không đổi v = 15 (m/s) trên một đường ray nằm trên mặt phẳng nằm ngang có dạng một cung tròn bán kính cong R = 400m. Cho biết gia tốc trọng trường là g = 10 (m/s2); bán kính cong R là rất lớn so với chiều dài con lắc và khoảng cách giữa hai thanh ray. Bỏ qua mọi sự mất mát năng lượng. Chu kì dao động bé của con lắc khi đó là
A. 1,997 (s).   B. 2,000 (s).   C. 1,999 (s).   D. 1,998 (s).

Câu 39: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Gọi v1 là tốc độ của vật khi động năng bằng thế năng, v2 là tốc độ của vật khi độ lớn lực căng sợi dây bằng trọng lượng của vật. Bỏ qua mọi ma sát. Mối quan hệ giữa v1 và v2 là

Mình nghĩ khi T=P thì v = 0 rồi tỉ số đâu có nhỉ, hay mình nghĩ sai, mọi người giúp mình với tks


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:09 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 17: Một con lắc đơn được treo vào trần một toa của đoàn tàu hoả. Khi tàu đứng yên, con lắc dao động bé với chu kì 2,000 (s). Khi đoàn tàu này chuyển động với tốc độ không đổi v = 15 (m/s) trên một đường ray nằm trên mặt phẳng nằm ngang có dạng một cung tròn bán kính cong R = 400m. Cho biết gia tốc trọng trường là g = 10 (m/s2); bán kính cong R là rất lớn so với chiều dài con lắc và khoảng cách giữa hai thanh ray. Bỏ qua mọi sự mất mát năng lượng. Chu kì dao động bé của con lắc khi đó là
A. 1,997 (s).   B. 2,000 (s).   C. 1,999 (s).   D. 1,998 (s).
Chọn hệ quy chiếu gắn vào xe:
Khi xe chuyển động: con lắc chịu P,T, [tex]Fqt = m.aht = m.\frac{v^2}{R}[/tex] ==> gia tốc trọng trường biểu kiến [tex]g' = \sqrt{(\frac{Fqt}{m})^2+g^2}[/tex] ==>[tex]g' = \sqrt{(\frac{v^2}{R})^2+g^2}[/tex]==>[tex]\frac{T'}{T}=\sqrt{\frac{g}{g'}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:44:51 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 39: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Gọi v1 là tốc độ của vật khi động năng bằng thế năng, v2 là tốc độ của vật khi độ lớn lực căng sợi dây bằng trọng lượng của vật. Bỏ qua mọi ma sát. Mối quan hệ giữa v1 và v2 là
* Động năng bằng thế năng ==> [tex]2.1/2mv_1^2=mgL(1-cos(\alpha_0)) ==> v_1^2=gL(1-cos(\alpha_0)[/tex]
* Phương trình II niuton trên phương dây
[tex]T - P.cos(\alpha)=m.\frac{v^2}{L}[/tex]
Khi [tex]T=P ==> gL(1-cos(\alpha)) = v_2^2[/tex]
==> [tex]\frac{v_1^2}{v_2^2}=\frac{1-cos(\alpha_0)}{1-cos(\alpha)}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: tienphuoc3131 trong 07:59:32 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 39: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật. Gọi v1 là tốc độ của vật khi động năng bằng thế năng, v2 là tốc độ của vật khi độ lớn lực căng sợi dây bằng trọng lượng của vật. Bỏ qua mọi ma sát. Mối quan hệ giữa v1 và v2 là
* Động năng bằng thế năng ==> [tex]2.1/2mv_1^2=mgL(1-cos(\alpha_0)) ==> v_1^2=gL(1-cos(\alpha_0)[/tex]
* Phương trình II niuton trên phương dây
[tex]T - P.cos(\alpha)=m.\frac{v^2}{L}[/tex]
Khi [tex]T=P ==> gL(1-cos(\alpha)) = v_2^2[/tex]
==> [tex]\frac{v_1^2}{v_2^2}=\frac{1-cos(\alpha_0)}{1-cos(\alpha)}[/tex]

(\alpha) (\alpha_0) sao tính thầy