Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 10:49:17 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14451Tiêu đề: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: superburglar trong 10:49:17 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Mong Thầy Cô và các bạn giúp đỡ em một số câu Điện Xoay Chiều trong đề thi thử đại học.Em xin cảm ơn!

Câu 1: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần [tex]R=32\Omega[/tex]  và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz. Kí hiệu uR, uC tương ứng là điện áp tức thời hai đầu các phần tử R và C. Biết rằng [tex]625u^{2}_{R}+256u^{2}_{C}=1600^{2}[/tex].Điện dung của tụ điện có giá trị là
A.[tex]\frac{10^{-3}}{5\Pi }F[/tex]   B.[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }F[/tex]   C.[tex]\frac{10^{-3}}{4\Pi }F[/tex]    D.[tex]\frac{4.10^{-4}}{\Pi }F[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:42:17 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
u(r) và u(c) vuông pha nên (u(r)/U0(R))^2 + (u(c)/U0(c))^2=1. Sau đó đồng nhất với đẳng thức đề bài cho được U(r) U(c) rồi tìm C


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:44:50 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 2 Một máy phát điện xoay chiều tạo ra một suất điện động có giá trị bằng 100 V. Khi tăng tốc độ quay thêm n vòng/s thì suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra là E, còn khi giảm tốc độ quay đi n vòng/s thì suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra là E/3. Nếu tăng tốc độ quay lên thêm 2 n vòng/s thì suất điện động tạo ra bằng bao nhiêu?
A. 100 V   B. 150 V   C. 200 V   D. 300 V


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 11:53:40 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 2 Một máy phát điện xoay chiều tạo ra một suất điện động có giá trị bằng 100 V. Khi tăng tốc độ quay thêm n vòng/s thì suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra là E, còn khi giảm tốc độ quay đi n vòng/s thì suất điện động hiệu dụng mà máy tạo ra là E/3. Nếu tăng tốc độ quay lên thêm 2 n vòng/s thì suất điện động tạo ra bằng bao nhiêu?
A. 100 V   B. 150 V   C. 200 V   D. 300 V

câu này giống đề thi đại học năm nào ấy
HD: sử dụng CT
[tex]100=\frac{NBS.2\Pi n'}{\sqrt{2}}[/tex]
[tex]E=\frac{NBS.2\Pi (n'+n)}{\sqrt{2}}[/tex]
[tex]\frac{E}{3}=\frac{NBS.2\Pi (n'-n)}{\sqrt{2}}[/tex]
[tex]E'=\frac{NBS.2\Pi (n'+2n)}{\sqrt{2}}[/tex]
chia tỉ số các pt để rút gọn NBS để tính


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: superburglar trong 09:08:14 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
Câu 3 : Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos(\omega t-\frac{\Pi }{6})[/tex] V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Điều chỉnh biến trở R đến giá trị R1 thì dòng điện trong mạch có biểu thức [tex]i=I_{0}sin(\omega t+\frac{\Pi }{6})(V)[/tex] . Giá trị của R1 bằng
A.[tex]\frac{U_{0}}{2I_{0}}[/tex]  .   B.[tex]\frac{U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   C.[tex]\frac{2U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   D.  [tex]\frac{U_{0}}{\sqrt{3}I_{0}}[/tex]

PS.bài này em ra [tex]\frac{\sqrt{3}U_{0}}{2I_{0}}[/tex] mà đáp án là A.mong thầy cô và các bạn giúp ạ.
.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 09:16:35 PM Ngày 11 Tháng Ba, 2013
Câu 3 : Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos(\omega t-\frac{\Pi }{6})[/tex] V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Điều chỉnh biến trở R đến giá trị R1 thì dòng điện trong mạch có biểu thức [tex]i=I_{0}sin(\omega t+\frac{\Pi }{6})(V)[/tex] . Giá trị của R1 bằng
A.[tex]\frac{U_{0}}{2I_{0}}[/tex]  .   B.[tex]\frac{U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   C.[tex]\frac{2U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   D.  [tex]\frac{U_{0}}{\sqrt{3}I_{0}}[/tex]

PS.bài này em ra [tex]\frac{\sqrt{3}U_{0}}{2I_{0}}[/tex] mà đáp án là A.mong thầy cô và các bạn giúp ạ.
.

bạn tính đúng rồi. Đáp án sai đó


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:07:00 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Câu 4: Một mạch RLC mắc nối tiếp có tần số riêng là  [tex]f_{0}[/tex]  và R,L,C thỏa mãn  [tex]R^{2}=\frac{L}{C}[/tex] , đặt vào 2 đầu mạch một nguồn điện xoay chiều có U không đổi, f thay đổi được, Khi chọn [tex]f=f1[/tex]  hay [tex]f=f2[/tex]  thì  [tex]U_{c}[/tex]  là như nhau. Hệ thức nào sau đây đúng

A.[tex]f1^{2}+f2^{2}=f_{0}^{2}[/tex]
B.[tex]\frac{f1^{2}f2^{2}}{f1^{2}+f2^{2}}=f_{0}^{2}[/tex]
C.[tex]f1f2=f_{0}^{2}[/tex]
D.[tex]\frac{f1^{2}f2^{2}}{f1^{2}-f2^{2}}=f_{0}^{2}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 11:42:54 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Câu 4: Một mạch RLC mắc nối tiếp có tần số riêng là  [tex]f_{0}[/tex]  và R,L,C thỏa mãn  [tex]R^{2}=\frac{L}{C}[/tex] , đặt vào 2 đầu mạch một nguồn điện xoay chiều có U không đổi, f thay đổi được, Khi chọn [tex]f=f1[/tex]  hay [tex]f=f2[/tex]  thì  [tex]U_{c}[/tex]  là như nhau. Hệ thức nào sau đây đúng

A.[tex]f1^{2}+f2^{2}=f_{0}^{2}[/tex]
B.[tex]\frac{f1^{2}f2^{2}}{f1^{2}+f2^{2}}=f_{0}^{2}[/tex]
C.[tex]f1f2=f_{0}^{2}[/tex]
D.[tex]\frac{f1^{2}f2^{2}}{f1^{2}-f2^{2}}=f_{0}^{2}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em ạ :D
Hiệu điện thế hai đầu tụ
[tex]U^{2}c=\frac{U^{2}}{R^{2}+(Zl-Zc)2}.Zc^{2}\Rightarrow U^{^{2}c}R^{2}+Uc^{2}(\omega L-\frac{1}{\omega C})^{2}-\frac{U^{2}}{\omega ^{2}C^{2}}=0[/tex]
khai triển và qui đông đưa về phương trình bậc 4 đối với omega kết hợp với ĐK R^2=L/C ta được( ở đây mình chỉ đưa ra hê số của omega mũ 4 và mũ 2 số hạng còn lại kệ nó)
[tex]L^{2}Uc^{2}\omega ^{4}-\frac{L}{C}.Uc^{2}\omega ^{2}+X=0[/tex]
phương trình cho 2 nghiệm
[tex]\omega _{1}^{2}+\omega _{2}^{2}=-b/a=\frac{Uc^{2}.L/C}{Uc^{2}L^{2}}=\frac{1}{LC}=\omega _{_{0}}^{2}\Rightarrow f1^{2}+f2^{2}=f^{2}o[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:46:17 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
Câu 4: Một mạch RLC mắc nối tiếp có tần số riêng là  [tex]f_{0}[/tex]  và R,L,C thỏa mãn  [tex]R^{2}=\frac{L}{C}[/tex] , đặt vào 2 đầu mạch một nguồn điện xoay chiều có U không đổi, f thay đổi được, Khi chọn [tex]f=f1[/tex]  hay [tex]f=f2[/tex]  thì  [tex]U_{c}[/tex]  là như nhau. Hệ thức nào sau đây đúng

A.[tex]f1^{2}+f2^{2}=f_{0}^{2}[/tex]
B.[tex]\frac{f1^{2}f2^{2}}{f1^{2}+f2^{2}}=f_{0}^{2}[/tex]
C.[tex]f1f2=f_{0}^{2}[/tex]
D.[tex]\frac{f1^{2}f2^{2}}{f1^{2}-f2^{2}}=f_{0}^{2}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ em ạ :D
Hiệu điện thế hai đầu tụ
[tex]U^{2}c=\frac{U^{2}}{R^{2}+(Zl-Zc)2}.Zc^{2}\Rightarrow U^{^{2}c}R^{2}+Uc^{2}(\omega L-\frac{1}{\omega C})^{2}-\frac{U^{2}}{\omega ^{2}C^{2}}=0[/tex]
khai triển và qui đông đưa về phương trình bậc 4 đối với omega kết hợp với ĐK R^2=L/C ta được( ở đây mình chỉ đưa ra hê số của omega mũ 4 và mũ 2 số hạng còn lại kệ nó)
[tex]L^{2}Uc^{2}\omega ^{4}-\frac{L}{C}.Uc^{2}\omega ^{2}+X=0[/tex]
phương trình cho 2 nghiệm
[tex]\omega _{1}^{2}+\omega _{2}^{2}=-b/a=\frac{Uc^{2}.L/C}{Uc^{2}L^{2}}=\frac{1}{LC}=\omega _{_{0}}^{2}\Rightarrow f1^{2}+f2^{2}=f^{2}o[/tex]Cảm ơn @HADE nhiều nhé =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:53:08 PM Ngày 21 Tháng Ba, 2013
u(r) và u(c) vuông pha nên (u(r)/U0(R))^2 + (u(c)/U0(c))^2=1. Sau đó đồng nhất với đẳng thức đề bài cho được U(r) U(c) rồi tìm C

Ai hiểu rồi thì chỉ mình với thực sự mình không biết làm như thế nào. Cảm ơn nhiều ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:06:57 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
ok mình làm ra roi cảm ơn nhá


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:11:38 AM Ngày 22 Tháng Ba, 2013
Mong Thầy Cô và các bạn giúp đỡ em một số câu Điện Xoay Chiều trong đề thi thử đại học.Em xin cảm ơn!

Câu 1: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần [tex]R=32\Omega[/tex]  và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz. Kí hiệu uR, uC tương ứng là điện áp tức thời hai đầu các phần tử R và C. Biết rằng [tex]625u^{2}_{R}+256u^{2}_{C}=1600^{2}[/tex].Điện dung của tụ điện có giá trị là
A.[tex]\frac{10^{-3}}{5\Pi }F[/tex]   B.[tex]\frac{10^{-4}}{\Pi }F[/tex]   C.[tex]\frac{10^{-3}}{4\Pi }F[/tex]    D.[tex]\frac{4.10^{-4}}{\Pi }F[/tex]


u(r) và u(c) vuông pha nên (u(r)/U0(R))^2 + (u(c)/U0(c))^2=1. Sau đó đồng nhất với đẳng thức đề bài cho được U(r) U(c) rồi tìm C

Vì điện áp tức thời hai đầu R và hai đầu C vuông pha nên:

[tex]\left(\frac{u_{R}}{U_{0R}} \right)^{2} + \left(\frac{u_{C}}{U_{0C}} \right)^{2} = 1[/tex] (1)

Mà:

[tex]625u^{2}_{R}+256u^{2}_{C}=1600^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{u^{2}_{R}}{4096}+\frac{u^{2}_{C}}{10000}=1[/tex] (chia 2 vế cho [tex]1600^{2}[/tex]) (2)

Đồng nhất hệ số của (1) và (2) suy ra:

[tex]\begin{cases} & U_{0R}^{2} = 4096 \\ & U_{0C}^{2} = 10000 \end{cases}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \begin{cases} & U_{0R} = 64 \\ & U_{0C} = 100 \end{cases}[/tex]

Đến đây có lẽ bạn tự tính được CĐDĐ cực đại, sau đó suy ra C rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: superburglar trong 12:39:43 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Câu 5:  Cho đoạn mạch AB gồm điện trở  R , tụ  C , cuộn dây  (r,L)  mắc nối tiếp theo thứ tự đó.Gọi M  là điểm nằm giữa tụ  C  và cuộn dây. Đặt hai đầu một nguồn có  U=const ,  f  thay đổi được.Biết [tex]r=\frac{R}{2}[/tex] , tìm  f  để  [tex]U_{MB}[/tex]  nhỏ nhất.
A.[tex]f=\frac{1}{2\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
B..[tex]f=\frac{1}{\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
C.[tex]f=\frac{1}{6\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
D.[tex]f=\frac{1}{9\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp em làm bài này ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: lina trong 04:26:58 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Câu 3 : Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos(\omega t-\frac{\Pi }{6})[/tex] V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Điều chỉnh biến trở R đến giá trị R1 thì dòng điện trong mạch có biểu thức [tex]i=I_{0}sin(\omega t+\frac{\Pi }{6})(V)[/tex] . Giá trị của R1 bằng
A.[tex]\frac{U_{0}}{2I_{0}}[/tex]  .   B.[tex]\frac{U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   C.[tex]\frac{2U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   D.  [tex]\frac{U_{0}}{\sqrt{3}I_{0}}[/tex]

PS.bài này em ra [tex]\frac{\sqrt{3}U_{0}}{2I_{0}}[/tex] mà đáp án là A.mong thầy cô và các bạn giúp ạ.
.

độ lệch pha [tex]tan\varphi =tan\frac{-\pi }{3}\Rightarrow Z_{L}-Z_{C}=-\sqrt{3}R\Rightarrow Z=2R[/tex]
ta có UoR =Io.R=[tex]\frac{U_{0}}{2R}.R=U_{0}/2[/tex]
==>[tex]R=\frac{U_{0R}}{I_{0}}=\frac{U_{0}}{2I_{0}}[/tex]
 
SAI CHỖ NẢO NHỜ ??? ,CÁC BẠN CHỈ CHO MÌNH ĐC KO 8-x 8-x
Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: AmiAiko trong 10:14:15 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Câu 3 : Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{0}cos(\omega t-\frac{\Pi }{6})[/tex] V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Điều chỉnh biến trở R đến giá trị R1 thì dòng điện trong mạch có biểu thức [tex]i=I_{0}sin(\omega t+\frac{\Pi }{6})(V)[/tex] . Giá trị của R1 bằng
A.[tex]\frac{U_{0}}{2I_{0}}[/tex]  .   B.[tex]\frac{U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   C.[tex]\frac{2U_{0}}{I_{0}}[/tex]  .   D.  [tex]\frac{U_{0}}{\sqrt{3}I_{0}}[/tex]

PS.bài này em ra [tex]\frac{\sqrt{3}U_{0}}{2I_{0}}[/tex] mà đáp án là A.mong thầy cô và các bạn giúp ạ.
.

độ lệch pha [tex]tan\varphi =tan\frac{-\pi }{3}\Rightarrow Z_{L}-Z_{C}=-\sqrt{3}R\Rightarrow Z=2R[/tex]
ta có UoR =Io.R=[tex]\frac{U_{0}}{2R}.R=U_{0}/2[/tex]
==>[tex]R=\frac{U_{0R}}{I_{0}}=\frac{U_{0}}{2I_{0}}[/tex]
 
SAI CHỖ NẢO NHỜ ??? ,CÁC BẠN CHỈ CHO MÌNH ĐC KO 8-x 8-xBiểu thức U ở dạng cos, còn I ở dạng sin kìa :D


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:43 AM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Câu 5:  Cho đoạn mạch AB gồm điện trở  R , tụ  C , cuộn dây  (r,L)  mắc nối tiếp theo thứ tự đó.Gọi M  là điểm nằm giữa tụ  C  và cuộn dây. Đặt hai đầu một nguồn có  U=const ,  f  thay đổi được.Biết [tex]r=\frac{R}{2}[/tex] , tìm  f  để  [tex]U_{MB}[/tex]  nhỏ nhất.
A.[tex]f=\frac{1}{2\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
B..[tex]f=\frac{1}{\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
C.[tex]f=\frac{1}{6\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
D.[tex]f=\frac{1}{9\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp em làm bài này ạ.
theo thầy cách giải phải khảo sát hàm số rồi, tuy nhiên như thế thì dài đấy, nên em thử ĐA xem có giải quyết được?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 05:47:11 PM Ngày 24 Tháng Ba, 2013
Câu 5:  Cho đoạn mạch AB gồm điện trở  R , tụ  C , cuộn dây  (r,L)  mắc nối tiếp theo thứ tự đó.Gọi M  là điểm nằm giữa tụ  C  và cuộn dây. Đặt hai đầu một nguồn có  U=const ,  f  thay đổi được.Biết [tex]r=\frac{R}{2}[/tex] , tìm  f  để  [tex]U_{MB}[/tex]  nhỏ nhất.
A.[tex]f=\frac{1}{2\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
B..[tex]f=\frac{1}{\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
C.[tex]f=\frac{1}{6\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
D.[tex]f=\frac{1}{9\Pi \sqrt{LC}}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn giúp em làm bài này ạ.
theo thầy cách giải phải khảo sát hàm số rồi, tuy nhiên như thế thì dài đấy, nên em thử ĐA xem có giải quyết được?
HD cách nhận xét theo Thầy Thạnh
[tex]Umb=U\sqrt{\frac{r^{2}+Zl^{2}}{(R+r)^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}[/tex]
xét mình giá trị trong căn
+ Khi xảy ra cộng hưởng Zl=Zc khi đó tần số là
[tex]fo=\frac{1}{2\Pi \sqrt{LC}}[/tex] ứng với TH câu A lúc này Umb là[tex]Umb=U\sqrt{\frac{0,25R^{2}+Zl^{2}}{2,25R^{2}}}[/tex]
[tex]Umb=U\sqrt{\frac{0,25R^{2}+Zl^{2}}{2,25R^{2}}}[/tex]
+ TH câu B:[tex]f=\frac{1}{\Pi \sqrt{LC}}=2fo[/tex] như vậy cảm kháng tăng gấp 2 lần còn dung kháng giảm gấp 2 lần( tức là bằng 0,5 lần cảm kháng ban đầu ứng với TH công hưởng)
thay vào ta có:[tex]Umb=U\sqrt{\frac{0,25R^{2}+4Zl^{2}}{2,25R^{2}+2,25Zl^{2}}}[/tex]
hai TH trênTH A cho Umb lớn hơn( lấy hiệu của chúng là được, nên lấy mình trong căn 2 TH trù đi nhau và đăt:[tex]X=\frac{R^{^{2}}}{Zl^{2}}[/tex] cho gọn)
TH C và D ttần số giảm, TH D tần số giảm nhiều hơn nên Zl giảm nhiều hơn, Zc tăng nhiều hơn nên(Zc-Zl) tăng nhiều hơn nên Umb giảm nhiều hơn
So sánh TH D và TH B sẽ được kết quả cần tìm là TH D( nhó thay ở TH D: Zl'=Zl/9; Zc'=9Zc)Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: superburglar trong 11:08:10 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2013
Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều một pha với tần số không đổi
A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực từ.
B. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực từ.
C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực từ.
D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực từ.
Mong thầy cô giải thích rõ cho em.Em xin cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:47:27 AM Ngày 09 Tháng Tư, 2013
Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều một pha với tần số không đổi
A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực từ.
B. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực từ.
C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực từ.
D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực từ.
Mong thầy cô giải thích rõ cho em.Em xin cảm ơn ạ!

Đè Sđđ cảm ứng có dạng điều hòa thì số cặp cực nam châm phải bằng số cặp cuộn dây . Lúc này tần số của dòng điện được tính bởi :

[tex]f_{i} = p f_{r}[/tex]   với [tex]f_{r}[/tex] là tần số quay của roto