Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:13:25 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14448Tiêu đề: dao động điện từ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:13:25 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
mọi người giải giúp
Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ [tex]8\pi[/tex] (mA)
  và đang tăng, sau đó khoảng thời gian [tex]\frac{3T}{4}[/tex] thì điện tích trên bản tụ có độ lớn [tex]2.10^{-9}[/tex] C. Chu kỳ dao động điện từ của mạch bằng??


Tiêu đề: Trả lời: dao động điện từ
Gửi bởi: kydhhd trong 08:38:08 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
mọi người giải giúp
Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ [tex]8\pi[/tex] (mA)
  và đang tăng, sau đó khoảng thời gian [tex]\frac{3T}{4}[/tex] thì điện tích trên bản tụ có độ lớn [tex]2.10^{-9}[/tex] C. Chu kỳ dao động điện từ của mạch bằng??
dùng vòng tròn lượng giác để giải. 3/4T thì góc quay 3/2(pi)( mỗi véc tơ i và q quay 1 góc 3pi/2)
nhìn vào hình
[tex]\frac{i1}{I0}=\frac{q2}{Q0}\Rightarrow \frac{i1}{\omega }=q2\Rightarrow \omega =.....[/tex]