Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 12:14:17 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14446Tiêu đề: bai tập về giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: hoasu29 trong 12:14:17 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn S1 S2 kết hợp, và dao động ngược pha nhau S1S2 = 20 cm, lamda = 4 cm, dựn đường thẳng qua S1 và vuong góc với S1S2, rồi lấy điểm M thuộc doạn thẳng này biết M luôn dao động với biên độ cực đại. Hãy xác định khoảng cách cực đại giữa M và S1?
..........Mong các thầy cô và các bạn giúp em.!..........


Tiêu đề: Trả lời: bai tập về giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:05:51 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn S1 S2 kết hợp, và dao động ngược pha nhau S1S2 = 20 cm, lamda = 4 cm, dựn đường thẳng qua S1 và vuong góc với S1S2, rồi lấy điểm M thuộc doạn thẳng này biết M luôn dao động với biên độ cực đại. Hãy xác định khoảng cách cực đại giữa M và S1?
..........Mong các thầy cô và các bạn giúp em.!..........


Trong giao thoa sóng cơ , nếu hai nguồn S1 S2 kết hợp, và dao động ngược pha nhau nếu những điểm dao động với biên độ cực đại thì thỏa :

[tex]d_{2} - d_{1} =(k +\frac{1}{2})\lambda[/tex]

Ứng với điểm cần tìm ta có k = 0 (vẽ hình sẽ thấy) , nên : [tex]d_{2} - d_{1} = \frac{1}{2} \lambda[/tex] (1)


Mặt khác theo định lí Pithagore ta có : [tex]d_{2}^{2} - d_{1}^{2} = AB^{2}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta tính được [tex]d_{2} + d_{1} = ... [/tex] (3)

Từ (1) và (3) sẽ tính được [tex]d_{1}[/tex]

Chúc em tính thành công !