Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinhbkis trong 08:45:59 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14439Tiêu đề: Thắc mắc về sóng ánh sáng
Gửi bởi: vinhbkis trong 08:45:59 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Đề bài: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, nguồn sáng phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc: [tex]\lambda _{1}=0.7[/tex][tex]\lambda _{1}=0.7, \lambda _{2}=0.56, \lambda _{3}=0.42[/tex] (đơn vị đều là micromet). Trong khoảng tính từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó có tất cả bao nhiêu vạch sáng? ĐÁ: 35 vạch
- Em đọc qua lời giải của tác giả, và nhận thấy có trừ đi số vạch trùng giữa các bức xạ 12 13 và 23. Em thắc mắc ở đây là trong 1 số thi thử gần đây em đọc thì sự gặp nhau giữa 2 bức xạ vẫn được tính là vân sáng, còn trong trường hợp bài này lại không được tính. Mong mọi người giải đáp thắc mắc giùm em, cảm ơn! ^-^Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về sóng ánh sáng
Gửi bởi: cuongthich trong 09:47:55 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
ta có [tex]k1\lambda 1=k1\lambda 2=k3\lambda 3[/tex]
[tex]5k1=4k2=5k3[/tex]
BCNN(5,4,3)=60 [tex]\rightarrow k1=12 : k2=15 : k3= 20[/tex]
trong khoảng giữa tổng số vân tính toán là: Ntt=11+14+19=44
do những vân trùng 2 bức xạ ta chỉ đếm một lần nên ta có số vạch sáng [tex]N=N_{tt}-N_{tr}[/tex]
[tex]N_{tr}[/tex]số vạch trùng của 2 bức xạ
[tex]\frac{\lambda 1}{\lambda 2}=\frac{k2}{k1}=\frac{5}{4}\rightarrow k2=\frac{5}{4}k1[/tex]
k1 chạy từ 1[tex]\rightarrow[/tex] 11 tróng đó co 2 giá trị k1 chia hết cho 4[tex]\rightarrow[/tex] có 2 vạch trùng
tương tự bạn tìm trùng nhau [tex]\frac{\lambda 1}{\lambda 3}[/tex] và [tex]\frac{\lambda 2}{\lambda 3}[/tex]
[tex]\rightarrow N_{tr}=9[/tex] vậy số vạch sáng N=35
P/S sở dỉ ta trừ đi số vạch trùng 2 bức xạ là vì ở những chổ trùng nhau có 2 vân sáng nhưng ta chỉ đếm có một vạch sáng