Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 07:29:17 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14437Tiêu đề: mọi người vào xem cách đọc tên hidro cacbon nhé
Gửi bởi: cay da trong 07:29:17 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
giúp mình tên gọi theo tên quốc tế của chất này
[tex](CH_{3})_{2}CH-(CH_{2})5-CH(C_{2}H_{5})-CH_{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người vào xem cách đọc tên hidro cacbon nhé
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 07:35:40 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
2,8-đimetylđecan