Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 08:11:46 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14426Tiêu đề: Hai con lắc dao động tắt dần
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:11:46 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Nhờ anh chị giúp câu trong đề thi thử
Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi nhỏ có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Hai hòn bi có khối lượng khác nhau. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với lo độ góc ban đầu bằng nhau và có vận tốc ban đầu bằng không. phát biểu đúng?
A.Con lắc nặng tắt dần nhanh hơn
B. Con lắc nhẹ tắt dần nhanh hơn
C. Biên độ của hai con lắc giảm theo thời gian với tốc độ như nhau
D. Biên độ của con lắc nhẹ giảm chậm hơn biên độ của con lắc nặng
Em suy luận là C vì dentaA=4umg/k=4ul
chu kì T=2r. căn(l/g) tất cả chỉ phụ thuộc vào chiều dài. Nhưng đáp án trên mạng là B, họ lập luận dựa vào biểu thức W=1/2mgl(1-cosa) nhưng nếu xét như thế thì con lắc có khối lượng lớn thì lực cản cũng lớn hơn chứ đâu lực cản trong 2 trường hợp có bằng nhau đâu ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Hai con lắc dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:54:56 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Nhờ anh chị giúp câu trong đề thi thử
Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi nhỏ có bán kính bằng nhau, treo trên hai sợi dây có cùng độ dài. Hai hòn bi có khối lượng khác nhau. Hai con lắc dao động trong cùng một môi trường với lo độ góc ban đầu bằng nhau và có vận tốc ban đầu bằng không. phát biểu đúng?
A.Con lắc nặng tắt dần nhanh hơn
B. Con lắc nhẹ tắt dần nhanh hơn
C. Biên độ của hai con lắc giảm theo thời gian với tốc độ như nhau
D. Biên độ của con lắc nhẹ giảm chậm hơn biên độ của con lắc nặng
Em suy luận là C vì dentaA=4umg/k=4ul
chu kì T=2r. căn(l/g) tất cả chỉ phụ thuộc vào chiều dài. Nhưng đáp án trên mạng là B, họ lập luận dựa vào biểu thức W=1/2mgl(1-cosa) nhưng nếu xét như thế thì con lắc có khối lượng lớn thì lực cản cũng lớn hơn chứ đâu lực cản trong 2 trường hợp có bằng nhau đâu ạ.
Cùng độ cao ban đầu, con lắc nặng tích trữ NL(dạng thế năng) lớn, con lắc nhẹ tích trữ năng lượng bé hơn, do CĐ trong cùng 1 môi trường, cùng kích thước ==> Fc bằng nhau ==> con lắc nhẹ tắt nhanh hơn