Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinhbkis trong 11:21:53 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14424Tiêu đề: Bài tập Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: vinhbkis trong 11:21:53 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
Câu 1: Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm A trên màn ảnh ta được vân sáng bậc 3. Giả sử thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc đó trong nước có chiết suất n=4/3 thì tại điểm A trên màn ta thu được?
Câu 2: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng. Hai điểm M và N nằm đối xứng nhau với vân sáng trung tâm. Ban đầu đặt hệ giao thoa trong không khí tại điểm M có vân sáng bậc 10. Về sau đặt hệ giao thoa vào môi trường có chiết suất n=1.4 thì số vân sáng và tối quan sát được trong đoạn MN là?
-Cho em hỏi thêm là tính vạch sáng trong "đoạn", "khoảng" và "giữa", những từ nào là đựợc lấy trên điểm xét và bên trong 2 điểm xét, còn cái nào không được lấy trên điểm xét vậy?
Mong mọi người giúp đỡ em, em cảm ơn nhiều  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: cuongthich trong 11:44:34 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
câu 1: khi giao thoa trong không khí thì điểm A là vân sáng bậc 3 [tex]x_{A}=3i[/tex]
khi giao thoa trong môi trường chiết suất n khoảng vân giảm đi n lần: [tex]i^{'}=\frac{i}{n}[/tex]

[tex]\rightarrow ki^{'}=3i\rightarrow k\frac{i}{n}=3i\rightarrow k=4[/tex]
vậy đó là vân sáng bậc 4


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: cuongthich trong 12:12:03 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
câu 2: theo mình như thế này
vi M N đối xứng qua vân trung tâm nên M là vân sáng bậc 10(k=10)thì N sẽ là vân sáng bậc 10 ứng vói k= -10
[tex]x_{M}=10i: x_{N}=-10i[/tex]
khi giao thoa trong môi trường chiết suất n thì vân trung tâm không thay đổi nhưng khoảng vân giảm n lần
nên tọa độ điêm M N không đổi
vị trí vân sáng và vân tối lúc này là: [tex]x_{s}=ki^{'} : x_{t}=\left(k+0.5 \right)i^{'}[/tex] với [tex]i^{'}=\frac{i}{n}[/tex]

khi đó số vân sáng trong đoạn là : [tex]-10i\leq x_{s}\leq 10i[/tex]
số vân tối: [tex]-10i\leq x_{t}\leq 10i[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: vinhbkis trong 10:02:19 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Còn 1 ý em còn thắc mắc, ai giải quyết giùm được không ạ :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:57:12 AM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Còn 1 ý em còn thắc mắc, ai giải quyết giùm được không ạ :D
+ Đoạn thì lấy dấu "="
+ Khoảng, giữa thì không lấy dấu "="