Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 07:53:25 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14419Tiêu đề: cho mình hỏi bài hoá viết đồng phân
Gửi bởi: cay da trong 07:53:25 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
có bao nhiêu công thức cấu tạo của C2H7O2N sao cho không tác dụng với Na và khi tác dụng với NaOH giải phóng khí làm hoá xanh quỳ tím ẩm


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi bài hoá viết đồng phân
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 08:30:09 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
có bao nhiêu công thức cấu tạo của C2H7O2N sao cho không tác dụng với Na và khi tác dụng với NaOH giải phóng khí làm hoá xanh quỳ tím ẩm
có lẽ là 2  :D


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi bài hoá viết đồng phân
Gửi bởi: cay da trong 05:55:44 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
cậu có thể viết ra không với lại nói cách xác định như thế nào cảm ơn nhiều ^-^


Tiêu đề: Trả lời: cho mình hỏi bài hoá viết đồng phân
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 06:09:53 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
tao khí làm xanh quy tím ẩm nên ta nghĩ tới amin
[tex]CH_{3}COONH_{4}[/tex] và [tex]HCOONH_{3}CH_{3}[/tex]