Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maigia trong 03:03:47 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14415Tiêu đề: Giúp em bài phương trình sóng dừng
Gửi bởi: maigia trong 03:03:47 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
Một sóng dừng có phương trình:
[tex]u = 10 cos\left(\frac{\pi x}{3}-\frac{\Pi }{4} \right)sin \left(5\Pi t+\frac{\Pi }{3} \right)[/tex]. Tính tốc độ truyền sóng.

Nhờ các thầy, các anh chị giúp em. Em chưa làm kiểu này bao giờ.
Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài phương trình sóng dừng
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:24:38 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
Một sóng dừng có phương trình:
[tex]u = 10 cos\left(\frac{\pi x}{3}-\frac{\Pi }{4} \right)sin \left(5\Pi t+\frac{\Pi }{3} \right)[/tex]. Tính tốc độ truyền sóng.

Nhờ các thầy, các anh chị giúp em. Em chưa làm kiểu này bao giờ.
Em xin cảm ơn

Em lưu ý kiến thức sau :

Phương trình tổng quát của một sóng dừng trên một trục x có thể viết dưới dạng :
u = Acos( bx + α ) cos( ωt + φ )
Trong đó u là li độ dao động vào thời điểm t của phần tử mà vị trí cân bằng của nó có tọa độ x.
Ta có : [tex]b = \frac{2\pi }{\lambda }[/tex]

Trong bài tập đang xét : [tex]b = \frac{2\pi }{\lambda }=\frac{\pi }{3} \Rightarrow \lambda[/tex]

từ đó em tính được tốc độ truyền sóng.