Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 12:22:36 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14414Tiêu đề: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: bigterboy trong 12:22:36 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
mọi người giúp em bài này với
Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 và λ2 trong đó λ2 = 1,2 λ1 . Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 1,5m. Trong một khoảng rộng L = 1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hệ hai vân. Biết hai trong ba vân trùng nhau nằm ở hai đầu L. Tính bước sóng λ1?
a/0,48 μm
b/0,50 μm
c/0,60 μm
d/0,64 μm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng
Gửi bởi: cuongthich trong 12:50:08 PM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
mọi người giúp em bài này với
Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 và λ2 trong đó λ2 = 1,2 λ1 . Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn là 1,5m. Trong một khoảng rộng L = 1,8cm người ta quan sát được 21 vân sáng, trong đó có 3 vân là kết quả trùng nhau của hệ hai vân. Biết hai trong ba vân trùng nhau nằm ở hai đầu L. Tính bước sóng λ1?
a/0,48 [tex]i_{t}=k1i_{1}\rightarrow i_{1}=0.15cm \rightarrow \lambda _{1}=0.5[/tex]
 
b/0,50 μm
c/0,60 μm
d/0,64 μm

ta có : [tex]\frac{\lambda 2}{\lambda 1}=\frac{k1}{k2}=\frac{6}{5}\rightarrow k1=6: k2=5[/tex]
trong khang L có 3 vạch sáng trùng[tex]\rightarrow L=2i_{t}\rightarrow i_{t}=0.9cm[/tex]
mà khoảng vân trùng [tex]i_{t}=k1i_{1}\rightarrow i_{1}=0.15cm \rightarrow \lambda _{1}=0.5[/tex]μm