Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maigia trong 11:32:29 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14412Tiêu đề: Bài phương trình sóng dừng lạ
Gửi bởi: maigia trong 11:32:29 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
Một sóng dừng có phương trình:
[tex]u = 10 cos(\frac{\Pi x}{3}-\frac{\Pi }{4})sin\left(5\Pi t+\frac{p}{3} \right)[/tex]
Tính tốc độ truyền sóng.Tiêu đề: Trả lời: Bài phương trình sóng dừng lạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:37:31 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
BÀI ĐĂNG VI PHẠM QUY ĐỊNH!