Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 09:18:38 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14411Tiêu đề: bài tập điện
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 09:18:38 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
 1 mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm được mắc vòa 1 hiệu điện thế xoay chiều u=uo cos(2pi ft) , Uo  không đổi  f thay đổi được khi f=f1=36 hoặc f=f2 =64  thì công suât tiêu thụ  bằng nhau và bằng P1=P2,  KHI f=f3  =48 thì công suất tiêu thụ của mạch bằng P3 ,khi f=f4=50  thì công suất = P4 so sanh các công suất    mong mọi người giúp đỡ  dáp án  P4<P2        P3<P3    P4>P3      P3<P1


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:41:14 AM Ngày 08 Tháng Ba, 2013
1 mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm được mắc vòa 1 hiệu điện thế xoay chiều u=uo cos(2pi ft) , Uo  không đổi  f thay đổi được khi f=f1=36 hoặc f=f2 =64  thì công suât tiêu thụ  bằng nhau và bằng P1=P2,  KHI f=f3  =48 thì công suất tiêu thụ của mạch bằng P3 ,khi f=f4=50  thì công suất = P4 so sanh các công suất   
mong mọi người giúp đỡ  dáp án  P4<P2        P3<P3    P4>P3      P3<P1

ta có: f1.f2 = [tex]f_3^2[/tex] => f3 là giá trị tần số làm công suất cực đại. Giá trị tần số nào càng gần f3=48Hz thì công suất càng lớn. Từ đó bạn có thể so sánh.