Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 11:11:00 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14409Tiêu đề: giúp em câu tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: dieplyrc trong 11:11:00 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
Bài 1:  Chọn câu sai:
A:  Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ,  cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B:  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C:  Vận tốc của sóng ánh sáng tuỳ thuộc môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua.
D:  Dãy cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng.

Bài 33:  Một thấu kính hội tụ có hai mặt cầu, bán kính cùng bằng 20cm. Chiết suất của thấu kính đối với tia tím là 1,69 và
đối với tia đỏ là 1,60, đặt thấu kính trong không khí. Độ biến thiên độ tụ của thấu kính đối tia đỏ và tia tím là:
A:  46,1dp.  B.  64,1dp.    C.  0,46dp.    D.  0.9dpTiêu đề: Trả lời: giúp em câu tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 11:28:08 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
Bài 1:  Chọn câu sai:
A:  Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ,  cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B:  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C:  Vận tốc của sóng ánh sáng tuỳ thuộc môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua.
D:  Dãy cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng.

Bài 33:  Một thấu kính hội tụ có hai mặt cầu, bán kính cùng bằng 20cm. Chiết suất của thấu kính đối với tia tím là 1,69 và
đối với tia đỏ là 1,60, đặt thấu kính trong không khí. Độ biến thiên độ tụ của thấu kính đối tia đỏ và tia tím là:
A:  46,1dp.  B.  64,1dp.    C.  0,46dp.    D.  0.9dp


câu 1: Mình nghĩ là A: Vì ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc biến thiên từ đỏ tới tím, ở đây 7 mầu chỉ là mầu cơ bản mà nó còn có màu pha trộn của 2 mầu liền kề
câu 2: HD
bạn sử dụng CT:[tex]D=(n-1)(\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2})[/tex]
thay 2 giá trị chiết suất vào tính D1-D2......