Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LEDUNG95D trong 04:15:08 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14392Tiêu đề: BÀI tập điện
Gửi bởi: LEDUNG95D trong 04:15:08 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
 mong mọi người giúp đỡ ,đặt điện áp xoay chiều u=Uocos(100pi t)vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở r=100 căn 3 ,cuộn dây thuần cảm L=2\pi  và tụ điệncos điện dung C=100\pi (muy FARA )TẠI THỜI ĐIỂM KHI ĐIỆN ÁP TỨC THỜICÓ GIÁ TRỊ BẰNG NỬA GIÁ TRỊ CỰC ĐAỊ  THÌ CƯỢNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH LÀ i=O,5 CĂN  3 DÙNG VÔN KẾ CÓ ĐIỆN TRỞ LỚN ĐỂ ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ 2 ĐẦU TỤ ĐIỆN THÌ VÔN KẾ CHỈ  CAC ĐÁP AN    200    100             100CAN2             50 CĂN 2   MONG THẦY CÔ CHỈ GIÙM CÁCH GIẢI LOẠI ĐIỆN TỨC THỜI  NÀY Ạ


Tiêu đề: Trả lời: BÀI tập điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:18:41 AM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
mong mọi người giúp đỡ ,đặt điện áp xoay chiều u=Uocos(100pi t)vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở r=100 căn 3 ,cuộn dây thuần cảm L=2\pi  và tụ điệncos điện dung C=100\pi (muy FARA )TẠI THỜI ĐIỂM KHI ĐIỆN ÁP TỨC THỜICÓ GIÁ TRỊ BẰNG NỬA GIÁ TRỊ CỰC ĐAỊ  THÌ CƯỢNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH LÀ i=O,5 CĂN  3 DÙNG VÔN KẾ CÓ ĐIỆN TRỞ LỚN ĐỂ ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ 2 ĐẦU TỤ ĐIỆN THÌ VÔN KẾ CHỈ  CAC ĐÁP AN    200    100             100CAN2             50 CĂN 2   MONG THẦY CÔ CHỈ GIÙM CÁCH GIẢI LOẠI ĐIỆN TỨC THỜI  NÀY Ạ

Cảm kháng 200 ôm ; dung kháng 100 ôm nên tổng trở là 200 ôm

Độ lệch pha giữa u và i : [tex]tan\varphi = \frac{Z_{L} -Z_{C}}{R} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{6}[/tex]

u nhanh pha hơn i [tex] \frac{\pi }{6}[/tex]

Dùng vecto quay ta có TẠI THỜI ĐIỂM KHI ĐIỆN ÁP TỨC THỜICÓ GIÁ TRỊ BẰNG NỬA GIÁ TRỊ CỰC ĐAỊ  ( góc giữa vecto U và trục hoành là [tex] \frac{\pi }{3}[/tex] . Nghĩa là vecto  I hoặc vuông góc với trục hoành (loại) ; hoặc hợp với trục hoành một góc [tex] \frac{\pi }{6}[/tex]  . Vậy  :

[tex]I_{0} cos\frac{\pi }{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow I_{0} = 1A \Rightarrow I = \frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{C} = I.Z_{C} = \frac{1}{\sqrt{2}} 200 = 100\sqrt{2} V[/tex]