Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nevergiverup trong 10:26:57 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14388Tiêu đề: Thắc mắc về một bài dao động
Gửi bởi: Nevergiverup trong 10:26:57 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Trong dao động điều hòa của một vật, thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 0,6s. Giả sử tại một thời điểm nào đó, vật có động năng là Wđ, thế năng là Wt, sau đó một khoảng thời gian Δt vật có động năng là 3Wđ và thế năng là Wt/3. Giá trị nhỏ nhất của Δt bằng
A. 0,8s   B. 0,1s   C. 0,2s   D. 0,4s
Đây là 1 câu trong đề thi thử lần 1 năm 2013 của trường chuyên Vĩnh phúc. Theo bảng đáp án là C nhưng mình tính lại ra B. Nhờ mọi người xem giúp!


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về một bài dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:42:31 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Trong dao động điều hòa của một vật, thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là 0,6s. Giả sử tại một thời điểm nào đó, vật có động năng là Wđ, thế năng là Wt, sau đó một khoảng thời gian Δt vật có động năng là 3Wđ và thế năng là Wt/3. Giá trị nhỏ nhất của Δt bằng
A. 0,8s   B. 0,1s   C. 0,2s   D. 0,4s
Đây là 1 câu trong đề thi thử lần 1 năm 2013 của trường chuyên Vĩnh phúc. Theo bảng đáp án là C nhưng mình tính lại ra B. Nhờ mọi người xem giúp!
HD em tự tính
+ T/4=0,6
+ ĐLBTNL [tex]Wd+Wt = 3Wd + Wt/3 ==> Wd = Wt/3 ==> x=A\sqrt{3}/2[/tex]
==> Tg thỏa Đề bài là TG đi từ [tex]x=A\sqrt{3}/2 ==> A/2 = T/12[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về một bài dao động
Gửi bởi: Nevergiverup trong 09:26:59 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
e bị sai li độ lúc sau là A/2