Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 08:35:40 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14385Tiêu đề: giúp mình câu giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: cay da trong 08:35:40 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
trong thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ 400nm đến 760nm .khoảng cách giữa hai khe là 1mm ,khoảng cách từ mặt phẳng quan sát đến hai khe là 2m .trên màn ,quang phổ bậc 4 đè lên quang phổ bậc 3 có chiều dài bằng


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu giao thoa sóng ánh sáng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:55:28 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
trong thí nghiệm yang về giao thoa ánh sáng hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng từ 400nm đến 760nm .khoảng cách giữa hai khe là 1mm ,khoảng cách từ mặt phẳng quan sát đến hai khe là 2m .trên màn ,quang phổ bậc 4 đè lên quang phổ bậc 3 có chiều dài bằng
HD:
+ Vị trí đầu tiên của quang phổ bậc 4: [tex]x_{M}=4\frac{0,4.2}{1}=3,2mm[/tex]
+ Vị trí cuối của quang phổ bậc 3: [tex]x_{N}=3\frac{0,76.2}{1}=4,56mm[/tex]
+ Quang phổ bậc 4 đè lên quang phổ bậc 3 có chiều dài bằng 1,36mm