Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huynhthoai94 trong 04:02:35 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14380Tiêu đề: Bài tập mạch điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: huynhthoai94 trong 04:02:35 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Nhờ các Thầy/Cô và các bạn giải giúp:Cho mạch điện xoay chiều có u=[tex]400\left(cos\left(50\pi t \right) \right)^2[/tex],mắc vào một điện trở R=100[tex]\Omega[/tex],L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex].Tính cường độ hiệu dụng của đoạn mạch.

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:30:49 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Chúng tôi nhắc nhở bạn điều này, lúc đầu bạn đăng bài này vào box TIẾN TỚI ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2013 là sai quy định. Box đó học sinh không được đăng bài.

Chúng tôi đã chuyển tới box thích hợp. Lần sau bạn nên chú ý.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:26:45 PM Ngày 06 Tháng Ba, 2013
Nhờ các Thầy/Cô và các bạn giải giúp:Cho mạch điện xoay chiều có u=[tex]400\left(cos\left(50\pi t \right) \right)^2[/tex],mắc vào một điện trở R=100[tex]\Omega[/tex],L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex].Tính cường độ hiệu dụng của đoạn mạch.
HD: Hạ bậc biểu thức u về dạng u=A+ B.cos(...)
xem điện áp đặt vào gồm 2 điện áp 1 chiều và xoay chiều
[tex]I = \sqrt{I_1^2+I_2^2}[/tex]
(I_1 và I_2 là 2 cườg độ dòng hiệu dụng do điện áp 1 chiều và xoay chiều gây ra)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: huynhthoai94 trong 07:16:14 PM Ngày 07 Tháng Ba, 2013
Nhờ các Thầy/Cô và các bạn giải giúp:Cho mạch điện xoay chiều có u=[tex]400\left(cos\left(50\pi t \right) \right)^2[/tex],mắc vào một điện trở R=100[tex]\Omega[/tex],L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex].Tính cường độ hiệu dụng của đoạn mạch.
HD: Hạ bậc biểu thức u về dạng u=A+ B.cos(...)
xem điện áp đặt vào gồm 2 điện áp 1 chiều và xoay chiều
[tex]I = \sqrt{I_1^2+I_2^2}[/tex]
(I_1 và I_2 là 2 cườg độ dòng hiệu dụng do điện áp 1 chiều và xoay chiều gây ra)
                                                                                                                                                                                                                      Thầy giải giúp em bài này luôn đi.Em làm ra đáp án,không biết đúng không nữa,thầy cho đáp án nha.