Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhật Hoàng trong 08:44:21 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14365Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: Nhật Hoàng trong 08:44:21 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo có k=10N/m, m=100g dao động trên mp ngang, biên độ A=5cm. Hệ số ma sát [tex]\mu[/tex]=0.1. Thời gian chuyển động ngắn nhất của m từ lúc ban đầu đến lúc lò xo không biến dạng là ?

Mình đã đọc lời giải : tính thời gian từ lúc vật ở vị trí A đến khi vật ở vị trí x1=[tex]-\frac{\mu mg}{k}[/tex] ở phái bên kia VTCB O ban đầu. Cho mình hỏi vị trí lò xo không biến dạng phải là O chứ, còn vị trí x1 là vị trí lực ma sát và lực đàn hồi bằng nhau
Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 03:18:06 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
bạn không nêu rõ ban đầu vật nằm ở đâu


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Nhật Hoàng trong 05:24:58 PM Ngày 13 Tháng Ba, 2013
ban đầu kéo vật ra khỏi VTCB để lò xo dãn 5cm