Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nhật Hoàng trong 02:47:47 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14361Tiêu đề: Con lắc đơn khó
Gửi bởi: Nhật Hoàng trong 02:47:47 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2013
Người ta đưa một con lắc đồng hồ từ trái đất lên mặt trăng mà ko điều chỉnh lại, gia tốc trên mặt trăng bằng 1/6 gia tốc rơi tự do trên trái đất .theo đồng hồ này (trên mặt trăng )thì thời gian trái đất tự quay 1 vòng là bao nhiêu ?

Bài này theo mình hiểu là T' (trên mặt trăng) = [tex]\sqrt{6}[/tex] . T (trên trái đất)
--> chu kì tăng nên đồng hồ chạy chậm hơn.
 Thời gian trái đất quay hết 1 vòng (theo giờ Trái đất) là 24h , nên thời gian trên Mặt Trăng là 24[tex]\sqrt{6}[/tex], nhưng sao đáp án lại là [tex]\frac{24}{\sqrt{6}}[/tex]

Mọi Người giúp mình với !Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn khó
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 03:25:59 PM Ngày 05 Tháng Ba, 2013
Người ta đưa một con lắc đồng hồ từ trái đất lên mặt trăng mà ko điều chỉnh lại, gia tốc trên mặt trăng bằng 1/6 gia tốc rơi tự do trên trái đất .theo đồng hồ này (trên mặt trăng )thì thời gian trái đất tự quay 1 vòng là bao nhiêu ?

Bài này theo mình hiểu là T' (trên mặt trăng) = [tex]\sqrt{6}[/tex] . T (trên trái đất)
--> chu kì tăng nên đồng hồ chạy chậm hơn.
 Thời gian trái đất quay hết 1 vòng (theo giờ Trái đất) là 24h , nên thời gian trên Mặt Trăng là 24[tex]\sqrt{6}[/tex], nhưng sao đáp án lại là [tex]\frac{24}{\sqrt{6}}[/tex]

Mọi Người giúp mình với !


Bạn lý luận đến chỗ này vẫn đúng: T' (trên mặt trăng) = [tex]\sqrt{6}[/tex].
Nhưng sau đó bị ngược. Bạn thử dùng cách này xem.
Nếu lấy chu kì con lắc dể đo thời gian thì T' = [tex]\sqrt{6}[/tex]T có nghĩa là [tex]\sqrt{6}[/tex] s trên TĐ bằng 1 s trên mặt trăng => 24h trên TĐ thì bằng [tex]\frac{24}{\sqrt{6}}[/tex] h trên mặt trăng.