Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:08:34 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14351Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 01:08:34 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2013
Có 1 câu hỏi mà em thắc mắc mãi nhờ thầy cô giải thích giùm em :D
Biểu thức nào dưới đây cho phép ta xác định công suất tức thời của dòng điện xoay chiều [tex]i = I_0 cos \omega t[/tex] trong đoạn mahcj có điện áp ở hai đầu [tex]u= U_0cos (\omega t + \varphi )[/tex] ?.
A. [tex]p = UIcos\varphi + UIcos(\omega t + \varphi )[/tex]
B. [tex]p = UIcos\varphi[/tex]
C. [tex]p = UIcos\varphi + UIcos(2\omega t + \varphi )[/tex]
D. [tex]p = UIcos\varphi + UIcos(2\omega t )[/tex]

và đáp án là C nhưng e ko hiểu vì từ trước tới bây giờ em chỉ biết mỗi công thức  [tex]p = UIcos\varphi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:21:20 AM Ngày 05 Tháng Ba, 2013
Có 1 câu hỏi mà em thắc mắc mãi nhờ thầy cô giải thích giùm em :D
Biểu thức nào dưới đây cho phép ta xác định công suất tức thời của dòng điện xoay chiều [tex]i = I_0 cos \omega t[/tex] trong đoạn mahcj có điện áp ở hai đầu [tex]u= U_0cos (\omega t + \varphi )[/tex] ?.
A. [tex]p = UIcos\varphi + UIcos(\omega t + \varphi )[/tex]
B. [tex]p = UIcos\varphi[/tex]
C. [tex]p = UIcos\varphi + UIcos(2\omega t + \varphi )[/tex]
D. [tex]p = UIcos\varphi + UIcos(2\omega t )[/tex]
và đáp án là C nhưng e ko hiểu vì từ trước tới bây giờ em chỉ biết mỗi công thức  [tex]p = UIcos\varphi[/tex]
[tex]p=ui=U_{0}I_{0}cos\omega t.cos(\omega t+\varphi )=U\sqrt{2}I\sqrt{2}.\frac{1}{2}\left<cos(2\omega t+\varphi )+cos\varphi \right>[/tex]
Từ đó suy ra C
P/S: Công thức P = UIcos(phi) là công suất trung bình chính là công suất mà mạch tiêu thụ (thường gặp)