Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: superburglar trong 12:48:44 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14332Tiêu đề: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: superburglar trong 12:48:44 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em.Em xin cảm ơn ạ :x

Câu 1: : Một nguyên tố phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng xạ ra một hạt [tex]\alpha[/tex] và hai hạt  [tex]\beta ^{-}[/tex] thì tạo thành [tex]^{235}_{92}U[/tex] . Nguyên tố ban đầu là
A.[tex]^{239}_{92}U[/tex]B.  [tex]^{238}_{92}U[/tex]   C.[tex]^{239}_{94}U[/tex]     D[tex]^{237}_{94}U[/tex]


Câu 2 Trong một thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm và các vân được quan sát qua một kính lúp tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng L = 40 cm. Một người mắt bình thường khi quan sát ở trạng thái không điều tiết thì có góc trông khoảng vân i = 3,75.10^-3 rad. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là
A. [tex]0,72\mu m[/tex]   B.[tex]0,6\mu m[/tex].   C. [tex]0,64\mu m[/tex]   D[tex]0,5\mu m[/tex]


Câu 3
: Bán kính quỹ đạo của nguyên tử Hidro có biểu thức  [tex]r_{n}=n^{2}r_{o}[/tex] ( r0 là bán kính Bo có giá trị bằng 5,3.10^-11m). Biết khối lượng của electron, điện tích của electron và điện tích của proton là me = 9,1.10^-31 kg; qe = -1,6.10^-19C và qp = 1,6.10^-19C.  Xác định chu kì quay của electron xung quanh hạt nhân khi nguyên tử ở trạng thái kích thích thứ nhất.
A. 6,54.10^-15 s.   B. 1,22.10^-15 s.   C. 8,24.10^-15 s.   D. 5,97.10-^15 s.
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:51:25 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Câu 3[/b] : Bán kính quỹ đạo của nguyên tử Hidro có biểu thức  [tex]r_{n}=n^{2}r_{o}[/tex] ( r0 là bán kính Bo có giá trị bằng 5,3.10^-11m). Biết khối lượng của electron, điện tích của electron và điện tích của proton là me = 9,1.10^-31 kg; qe = -1,6.10^-19C và qp = 1,6.10^-19C.  Xác định chu kì quay của electron xung quanh hạt nhân khi nguyên tử ở trạng thái kích thích thứ nhất.
A. 6,54.10^-15 s.   B. 1,22.10^-15 s.   C. 8,24.10^-15 s.   D. 5,97.10-^15 s.
Bài 1 em áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích suy ra đáp án A
Bài 2 có nhiều trên mạng và trong diễn đàn em tìm lại xem
Bài 3 HD như sau:
+ Khi e nhảy lên trạng thái kích thích thứ nhất (n = 2) nên suy ra r =?
+ e chuyển động tròn trên quỹ đạo này nên lực tương tác giữa e và p là lực hướng tâm => omega => T = 1,22.10^-15s


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:44:40 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Câu 2 Trong một thí nghiệm I-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm và các vân được quan sát qua một kính lúp tiêu cự f = 4 cm, đặt cách mặt phẳng chứa hai khe một khoảng L = 40 cm. Một người mắt bình thường khi quan sát ở trạng thái không điều tiết thì có góc trông khoảng vân i = 3,75.10^-3 rad. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là
A. [tex]0,72\mu m[/tex]   B.[tex]0,6\mu m[/tex].   C. [tex]0,64\mu m[/tex]   D[tex]0,5\mu m[/tex]
Quan sát phía sau màn
+ Ngắm chừng không điều tiết ==> ngắm chừng vô cực ==> màn đặt tiêu cự ==> màn cách 2 khe là 0,36m
==> khoảng vân : [tex]i = \alpha.f = 0,15mm[/tex]
+ [tex]\lambda = \frac{i.a}{D}=0,5\mu.m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: superburglar trong 11:04:18 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Câu 4: Hai điểm M và N nằm trên cùng một nửa đường thẳng từ một nguồn âm điểm .Mức cường độ âm tại M là 30 dB, tại N là 10dB. Giả sử mang nguồn âm đặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là :
A. 12   B. 11         C10            D.15


Câu 5Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t0 = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A, sau 3/4 chu kỳ dao động của mạch thì
A. dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, bản A  tích điện âm
B. dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương
C. dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, bản A tích điện dương
D. dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm
 P/S: Mong thầy cô giải thích rõ em câu này với.câu này liệu có thể sử dụng vòng tròn được không ạ:d-


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: kydhhd trong 11:39:50 PM Ngày 09 Tháng Ba, 2013
Câu 4: Hai điểm M và N nằm trên cùng một nửa đường thẳng từ một nguồn âm điểm .Mức cường độ âm tại M là 30 dB, tại N là 10dB. Giả sử mang nguồn âm đặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là :
A. 12   B. 11         C10            D.15HD câu này:
gọi O là tâm phát sóng: Tính công suất của nguồn âm
[tex]Lm-Ln=20=10log\frac{ON^{2}}{OM^{2}}\Rightarrow ON=10OM[/tex]===>MN theo OM
mặt khác:[tex]L_{M}=10log\frac{P}{4\Pi OM^{2}.I0}\Rightarrow P=......[/tex]
khi nguồn đặt tại M:[tex]L=10log\frac{P}{4\Pi.MN^{2}Io}=.....[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: superburglar trong 01:28:27 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 6:Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiên của dốc so với mặt phẳng nằm ngang là 30 độ. Treo lên trần xe một con lắc đơn gồm một dây treo chiều dài l = 1 m. Trong thời gian xe trượt xuống kích thích cho con lắc dao dộng điều hòa. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là
A. 1,849 s.   B. 1,721 s.   C. 2,294 s.   D. 2,135 s.
PS:Bài này theo em thì thiếu dữ kiện gia tốc.Mong thấy cô và các bạn giải đáp cho em.Em cảm ơn!

Câu 7Một máy phát điện xoay chiều một pha mà phần cảm gồm 4 cặp cực, phần ứng gồm 3 cặp cuộn dây mắc nối tiếp, mỗi cuộn có 50 vòng dây. Biết rằng từ thông cực đại qua một vòng dây là [tex]\frac{10}{\Pi }mWb[/tex] . Cho rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng do máy phát tạo ra là
A. [tex]180\sqrt{2}V[/tex]   B. [tex]30\sqrt{2}V[/tex]C.[tex]90\sqrt{2}V[/tex]D. [tex]60\sqrt{2}V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:26:19 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Ý định của superburglar thì chúng tôi hoàn toàn hiểu, khi đăng tất cả những bài em gặp khó khăn trong quá trình giải đề thi thử vào cùng một topic cho dễ tham khảo.

Nhưng điều này lại vô tình đi ngược với chủ trương của Diễn Đàn, là đặt tên topic theo chuyên đề. Đặt tên như vậy để làm gì? Để người đọc chỉ cần xem qua là biết đang bàn luận về chuyên đề nào trong đó, mà không cần thiết phải mở ra, xem lại từ đầu đến cuối, coi đang thảo luận cái gì.

Do đó, chúng tôi đề nghị, superburglar cũng nên tuân thủ theo quy định của Diễn Đàn.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:50:41 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 5Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t0 = 0 bản tụ A tích điện dương, bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A, sau 3/4 chu kỳ dao động của mạch thì
A. dòng điện qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, bản A  tích điện âm
B. dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương
C. dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, bản A tích điện dương
D. dòng điện đi qua cuộn cảm theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm
 P/S: Mong thầy cô giải thích rõ em câu này với.câu này liệu có thể sử dụng vòng tròn được không ạ:d-
HD:
Bài này em có thể sử dụng vòng tròn được nhưng chú ý q <=> x còn i <=> với v. Khi vẽ thì vẽ theo bản dương A
Bài đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 06:55:38 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 7Một máy phát điện xoay chiều một pha mà phần cảm gồm 4 cặp cực, phần ứng gồm 3 cặp cuộn dây mắc nối tiếp, mỗi cuộn có 50 vòng dây. Biết rằng từ thông cực đại qua một vòng dây là [tex]\frac{10}{\Pi }mWb[/tex] . Cho rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng do máy phát tạo ra là
A. [tex]180\sqrt{2}V[/tex]   B. [tex]30\sqrt{2}V[/tex]C.[tex]90\sqrt{2}V[/tex]D. [tex]60\sqrt{2}V[/tex]
HD:
3 cuộn nên số vòng N = 150 vòng
Áp dụng công thức tính suất điện động [tex]E_{0}=N\phi _{0}2\pi f[/tex]
Với f = n.p => đáp án CTiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:06:06 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 6:Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiên của dốc so với mặt phẳng nằm ngang là 30 độ. Treo lên trần xe một con lắc đơn gồm một dây treo chiều dài l = 1 m. Trong thời gian xe trượt xuống kích thích cho con lắc dao dộng điều hòa. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là
A. 1,849 s.   B. 1,721 s.   C. 2,294 s.   D. 2,135 s.
PS:Bài này theo em thì thiếu dữ kiện gia tốc.Mong thấy cô và các bạn giải đáp cho em.Em cảm ơn!
HD: Bài ko thiếu dữ kiện
Tìm a: a = gsin30
Tìm g': [tex]g'=\sqrt{g^{2}+a^{2}+2.g.a.cos120}[/tex]
Tù đó suy ra T' = 2,135s
Em vẽ hình ra thấy ngay. (Tham khảo 2 hình sau nhé)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: superburglar trong 08:16:04 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Câu 7Một máy phát điện xoay chiều một pha mà phần cảm gồm 4 cặp cực, phần ứng gồm 3 cặp cuộn dây mắc nối tiếp, mỗi cuộn có 50 vòng dây. Biết rằng từ thông cực đại qua một vòng dây là [tex]\frac{10}{\Pi }mWb[/tex] . Cho rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng do máy phát tạo ra là
A. [tex]180\sqrt{2}V[/tex]   B. [tex]30\sqrt{2}V[/tex]C.[tex]90\sqrt{2}V[/tex]D. [tex]60\sqrt{2}V[/tex]
HD:
3 cuộn nên số vòng N = 150 vòng
Áp dụng công thức tính suất điện động [tex]E_{0}=N\phi _{0}2\pi f[/tex]
Với f = n.p => đáp án C


Em cảm ơn thầy Hiệp nhiều.Chắc thầy đọc nhanh quá nên thiếu từ "cặp" ạ.hihi :D


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: superburglar trong 08:23:33 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Ý định của superburglar thì chúng tôi hoàn toàn hiểu, khi đăng tất cả những bài em gặp khó khăn trong quá trình giải đề thi thử vào cùng một topic cho dễ tham khảo.

Nhưng điều này lại vô tình đi ngược với chủ trương của Diễn Đàn, là đặt tên topic theo chuyên đề. Đặt tên như vậy để làm gì? Để người đọc chỉ cần xem qua là biết đang bàn luận về chuyên đề nào trong đó, mà không cần thiết phải mở ra, xem lại từ đầu đến cuối, coi đang thảo luận cái gì.

Do đó, chúng tôi đề nghị, superburglar cũng nên tuân thủ theo quy định của Diễn Đàn.
Cảm ơn thầy đã nhắc nhở.Lần Sau em xin rút kinh nghiệm :x


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:48:56 AM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
Em cảm ơn thầy Hiệp nhiều.Chắc thầy đọc nhanh quá nên thiếu từ "cặp" ạ.hihi :D
Chưa già mắt đã kém. Vội quá nên thầy ko thấy chữ "cặp" em tự sửa nhé... :.))


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:25:45 PM Ngày 10 Tháng Ba, 2013
TOPIC CHÍNH THỨC BỊ KHÓA.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP TƯƠNG TỰ NHƯ VẬY SẼ BỊ CHÚNG TÔI XÓA MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.