Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:38:39 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14331Tiêu đề: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 12:38:39 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Nhờ tổ Hóa làm giúp mình bài này mình làm ko ra đáp án giống:
Hòa tan hoàng toàn hỗn hợp Fe và Mg bằng một lượng vừa đủa dd H2SO4 10%thu dc dd Y. Nồng độ cảu FeSO4 trong dd Y là 5%. Nồng độ phần trăm của MgSO4 trong dd Y là:
A. 7,9%    B. 4,2%              C. 8,2 %                D. 5,7 %


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Kim loại
Gửi bởi: uchiha_it@chi trong 03:25:20 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Nhờ tổ Hóa làm giúp mình bài này mình làm ko ra đáp án giống:
Hòa tan hoàng toàn hỗn hợp Fe và Mg bằng một lượng vừa đủa dd H2SO4 10%thu dc dd Y. Nồng độ cảu FeSO4 trong dd Y là 5%. Nồng độ phần trăm của MgSO4 trong dd Y là:
A. 7,9%    B. 4,2%              C. 8,2 %                D. 5,7 %
giả sử [tex]n_{H2SO4}[/tex]=1mol nên [tex]m_{dd H2SO4}[/tex]=980g. gọi n[tex]n_{Fe}=x[/tex] suy ra[tex]n_{Mg}=1-x[/tex]
[tex]m_{dd sau}[/tex]=[tex]980+56x+24(1-x)-2=1002+32x[/tex]
có [tex]\frac{152x}{1002+32x}=0,05[/tex] nên x=0,333
%MgSO4=[tex]\frac{120(1-x)}{1002+32x}=0,079[/tex] chọn A