Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vythanh trong 09:48:35 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14320Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: vythanh trong 09:48:35 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2013
Con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m, m=100g. Kéo vật cho lò xo dãn 2cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát là muy=2.(10^-2). Xem con lắc dao động tắt dần chậm. Lấy g=10m/(s^2). Quãng đường vật đi được trong 4 chu kì đầu tiên là:
A.31,68 cm
B.34,56 cm
C.100 cm
D.29,44 cm
Thầy cô hướng dẫn giúp em bài này, em chân thành cảm ơn các thầy cô.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:08:23 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m, m=100g. Kéo vật cho lò xo dãn 2cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát là muy=2.(10^-2). Xem con lắc dao động tắt dần chậm. Lấy g=10m/(s^2). Quãng đường vật đi được trong 4 chu kì đầu tiên là:
A.31,68 cm
B.34,56 cm
C.100 cm
D.29,44 cm
Thầy cô hướng dẫn giúp em bài này, em chân thành cảm ơn các thầy cô.
Tính độ giảm biên độ sau 1 chu kì: [tex]\Delta A=\frac{4F_{c}}{k}[/tex]
Tính biên độ sau 4T: [tex]A_{4}=A-4.\Delta A[/tex]
Bảo toàn năng lượng ta có: [tex]\frac{1}{2}kA^{2}-\frac{1}{2}kA_{4}^{2}=A_{ms}=F_{ms}.S\Rightarrow S=29,44cm[/tex]