Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 07:55:03 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14316Tiêu đề: ánh sáng
Gửi bởi: visao trong 07:55:03 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2013
Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe      a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
A. 0.5    B 0.6.     C 0.64.     D 0.7

 Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, Mọi người giải giùm em,


Tiêu đề: Trả lời: ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 08:39:35 PM Ngày 03 Tháng Ba, 2013
Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe      a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
A. 0.5    B 0.6.     C 0.64.     D 0.7

 Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, Mọi người giải giùm em,
HD
TH1:vân sáng bậc 5:[tex]5,25=5\frac{\lambda D}{a}[/tex]
TH2: vân tối thứ 2:[tex]5,25=(1+0,5)\frac{\lambda D}{a}[/tex]
2 pt đó sẽ giải ra


Tiêu đề: Trả lời: ánh sáng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:00:28 AM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe      a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
A. 0.5    B 0.6.     C 0.64.     D 0.7
Tham khảo thêm cách giải khác như sau:
Khi dịch màn ra xa thêm 0,75m thì M thành vân tối lần 2. Giả sử lần đầu là vân tối thứ k thì lần 2 sẽ là k + 1
Vậy ta có: [tex]5,25=(k+1,5)\frac{\lambda (D+0,75)}{a}[/tex]    (1)
Lại có lúc đầu: [tex]5,25=5\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow D = \frac{1,05}{\lambda }[/tex]    (2)
Thay (2) vào (1) suy ra [tex]\lambda =\left<\frac{5,25}{k+1,5}-1,05 \right>:0,75[/tex]
Giải điều kiện [tex]0,38<\lambda <0,76\Rightarrow k = 2\Rightarrow \lambda =0,6\mu m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:06:02 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Thí nghiệm giao thoa Y- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe      a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là
A. 0.5    B 0.6.     C 0.64.     D 0.7

 Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp, Mọi người giải giùm em,
Cách khác nữa.
M là vị trí vân sáng bậc 5, khi màn ra xa i tăng lên ==> bậc vân tại M giảm xuống vì nó nói là tối lần 2 ==> lần đầu là 4,5 lần thứ hai sẽ là 3,5 ==> [tex]x = 5.\lambda.\frac{D}{a} = 3,5.\lambda.\frac{D+0,75}{a} [/tex]
==> [tex]5.D = (3,5)(D+0,75) ==> D=1,75m ==> \lambda=0,6\mu.m[/tex]