Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: E.Galois trong 05:34:05 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14308Tiêu đề: Bài tập về vệ tinh
Gửi bởi: E.Galois trong 05:34:05 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2013
Một vệ tinh khối lượng m đang quay quanh trái đất khối lượng M theo quỹ đạo tròn bán kính [tex]R_{o}[/tex].
a.Cần đặt vệ tinh này vào quỹ đạo đi qua điểm P cách tâm TĐ [tex]R_{1}[/tex] bằng cách tăng hầu như tức thời vận tốc của nó tại điểm Q  từ [tex]u_{0}[/tex] đến [tex]u_{1}[/tex]. Tính [tex]u_{1}[/tex].
b. Để biến đổi quỹ đạo của vệ tinh tại điểm P thành quỹ đạo tròn bán kính [tex]R_{1}[/tex] bằng cách tăng giá trị [tex]u_{2}[/tex] gần như tức thời đến [tex]u_{3}[/tex] ([tex]u_{2}[/tex] là vận tốc vệ tinh tại P). Tính [tex]u_{3}[/tex]
Nhờ mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về vệ tinh
Gửi bởi: E.Galois trong 06:00:53 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2013
Đây là hình ảnh minh họa


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về vệ tinh
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:18:14 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2013
Một vệ tinh khối lượng m đang quay quanh trái đất khối lượng M theo quỹ đạo tròn bán kính [tex]R_{o}[/tex].
a.Cần đặt vệ tinh này vào quỹ đạo đi qua điểm P cách tâm TĐ [tex]R_{1}[/tex] bằng cách tăng hầu như tức thời vận tốc của nó tại điểm Q  từ [tex]u_{0}[/tex] đến [tex]u_{1}[/tex]. Tính [tex]u_{1}[/tex].
Nhờ mọi người giúp đỡ
Sai thì thôi nhá !!! Nghĩ từ chiều đến h rồi , sai thì chịu , đành chờ các thầy pro vào chém thôi
Từ đẳng thức
[tex]m\frac{u_{0}^{2}}{R_{0}}=G\frac{Mm}{R_{0}^{2}}[/tex]
nên [tex]u_{0}=\sqrt{\frac{GM}{R_{0}}}[/tex]
Áp dụng định luật bảo toàn moment động lượng ta có ngay đẳng thức
[tex]mu_{1}R_{0}=mu_{2}R_{1}\Rightarrow u_{1}R_{0}=u_{2}R_{1}[/tex]
AD ĐL BT NL
[tex]m\frac{u_{2}^{2}}{2}-G\frac{Mm}{R_{1}}=m\frac{u_{1}^{2}}{2}-G\frac{Mm}{R_{0}}[/tex]
Có [tex]u_{2}^{2}=\left(\frac{u_{1}R_{0}}{R_{1}} \right)^{2}[/tex]
Biến đổi đơn giản ra được ngay
[tex]u_{1}=u_{0}\sqrt{\frac{2R_{1}}{R_{1}+R_{0}}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về vệ tinh
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 12:24:43 AM Ngày 03 Tháng Ba, 2013
Một vệ tinh khối lượng m đang quay quanh trái đất khối lượng M theo quỹ đạo tròn bán kính [tex]R_{o}[/tex].
b. Để biến đổi quỹ đạo của vệ tinh tại điểm P thành quỹ đạo tròn bán kính [tex]R_{1}[/tex] bằng cách tăng giá trị [tex]u_{2}[/tex] gần như tức thời đến [tex]u_{3}[/tex] ([tex]u_{2}[/tex] là vận tốc vệ tinh tại P). Tính [tex]u_{3}[/tex]
Nhờ mọi người giúp đỡ
Từ kết quả của câu a
Ta có
[tex]u_{2}=\frac{u_{0}R_{0}\sqrt{2}}{\sqrt{R_{1}^{2}+R_{1}R_{0}}}[/tex] [tex]u_{3}=u_{0}\frac{\sqrt{R_{0}}}{\sqrt{R_{1}}}[/tex]

Và từ đó cũng dễ dàng suy ra

 [tex]u_{3}=u_{2}\sqrt{\frac{R_{1}+R_{0}}{2R_{0}}}[/tex]