Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: E.Galois trong 05:17:21 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14307Tiêu đề: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: E.Galois trong 05:17:21 PM Ngày 02 Tháng Ba, 2013
Giải phương trình:
[tex]\small \sin x\sqrt[2008]{\sin^2x+2008}-(\cos x+1)\sqrt[2008]{\cos^2x+2\cos x+2009}=\cos x-\sin x+1[/tex]
Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: Chọn tên truy nhập trong 10:31:21 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Sao mình gửi cách làm zùi mà sao chưa hiện nhỉ ???


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: Chọn tên truy nhập trong 10:40:43 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Làm lại vậy
[tex]sinx\sqrt[2008]{sinx^{2}}+sinx=cosx+1+(cosx+1)\sqrt[2008]{(cosx+1)^{2}+2008}\Leftrightarrow sinx(\sqrt[2008]{sinx^{2}+2008}+1)=(cosx+1)(1+\sqrt[2008]{(cosx+1)^{2}+2008})[/tex]
Bạn xét hàm số g(t)=[tex]t(\sqrt[2008]{t^{2}+2008}+1)[/tex]
Tìm g(t)', xét tính đồng biến hay nghịch biến của nó trên D. Cái này bạn tự làm nha
[tex]\Rightarrow sinx=cosx+1\Leftrightarrow \sqrt{2}sin(x-\frac{\pi }{4})=1\Rightarrow[/tex] [tex]x=\frac{\pi }{2}+k2\pi[/tex]
hoặc [tex]X=\pi +k2\pi[/tex]