Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lina trong 06:14:13 AM Ngày 02 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14302Tiêu đề: Giao thoa bốn bức xạ
Gửi bởi: lina trong 06:14:13 AM Ngày 02 Tháng Ba, 2013
trong thí nhiệm về giao thoa a/s ,2 khe hẹp cacgs nhau 1 mm ,khoảng cách từ màn đến 2 khe là 50 cm, nguồn phát ra đồng thời 4 bức xạ [tex]$\lambda _{1}=640 nm, \lambda _{2}=600 nm, \lambda _{3}=540 nm , \lambda _{4}=480 nm$[/tex]
k cách ngắn nhât giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sag trung tâm là
A 4,8 cm
B 4,32 cm
C 4,8 mm
D 4,34 mm
mong thầy cô và các bạn giải giùm t toàn làm ra 4,32 cm vì chọn k nguyên ,có bạn chọn k1=13,5 thì kq =4,32 mm mình ko hiểu sao k lại =13,5 ????????/ rõ ràng k phải nguyên chứ  ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa bốn bức xạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:22:59 AM Ngày 02 Tháng Ba, 2013
Chúng tôi yêu cầu bạn đọc thật kỹ QUY ĐỊNH CẦN THIẾT trước khi đăng bài.

Tên topic ban đầu của bạn là SAI QUY ĐỊNH. Tên topic phải ngắn gọn, tóm tắt nội dung câu hỏi (dao động cơ, điện xoay chiều, sóng cơ, sóng ánh sáng,v.v.), chứ không phải copy nguyên cái đề bài lên làm tên topic.

Lần sau nếu bạn còn đặt tên như topic này, chúng tôi sẽ không sửa tên lại mà xóa thẳng, không nhắc nhở nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa bốn bức xạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:29:53 AM Ngày 02 Tháng Ba, 2013
trong thí nhiệm về giao thoa a/s ,2 khe hẹp cacgs nhau 1 mm ,khoảng cách từ màn đến 2 khe là 50 cm, nguồn phát ra đồng thời 4 bức xạ [tex]$\lambda _{1}=640 nm, \lambda _{2}=600 nm, \lambda _{3}=540 nm , \lambda _{4}=480 nm$[/tex]
k cách ngắn nhât giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sag trung tâm là
A 4,8 cm
B 4,32 cm
C 4,8 mm
D 4,34 mm
mong thầy cô và các bạn giải giùm t toàn làm ra 4,32 cm vì chọn k nguyên ,có bạn chọn k1=13,5 thì kq =4,32 mm mình ko hiểu sao k lại =13,5 ????????/ rõ ràng k phải nguyên chứ  ho:)

ĐKVT: [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2=k_3.\lambda_3=k_4.\lambda_4[/tex]
==> [tex]M=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4)[/tex]
==> [tex]k1=M/\lambda_1[/tex]
==> K/C 2 vân trùng : [tex]i' = k1.\lambda_1.D/a[/tex]