Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:24:18 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14299Tiêu đề: tích phân
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:24:18 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
[tex]\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{5\pi }{12}}{\frac{\sqrt{2}x-sinx-cosx}{\sqrt{2}+ cosx-sinx}}dx[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: tích phân
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:38:52 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
Tác giả xem lại quy định đăng bài.